duurzame chemie

25 november 2016 – Beloftevolle start-ups en kansrijke innovatieprojecten in duurzame chemie op weg zetten naar groei en succes. Dat is de doelstelling van BlueChem, een nieuwe incubator voor duurzame chemie die tegen 2020 de deuren moet openen op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Het initiatief wil zo de toekomst van de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen garanderen en versterken. BlueChem is een unieke publiek-private samenwerking, waarbij de privésector de helft van de investering voor haar rekening neemt. De private partners zijn essenscia, Bopro (BSI) en DEME (DEC). De overheidspartners zijn Stad Antwerpen, VITO, POM Antwerpen, PMV en AG VESPA.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters maakte vandaag bekend dat hij 3,4 miljoen euro Europese middelen toekent aan BlueChem, de toekomstige incubator voor duurzame chemie. Stad Antwerpen legt 4 miljoen euro op tafel. essenscia, de federatie van de chemie en life sciences, neemt als hoofdaandeelhouder het voortouw in de exploitatie van BlueChem, samen met stad Antwerpen, POM Antwerpen en VITO.

Wij investeren in BlueChem om bij te dragen aan de innovatieve en duurzame ontwikkeling van de chemiesector. Dankzij een intense samenwerking tussen chemiebedrijven, start-ups en kmo’s, onderzoeks- en kennisinstellingen moet BlueChem uitgroeien tot een katalysator voor topinnovaties waarmee Vlaanderen wereldwijd het verschil kan maken. Veelbelovende ideeën moeten hier ondersteuning krijgen om ze te laten groeien van labo-experiment tot nieuwe chemiebedrijven“, zegt Wouter De Geest, voorzitter van essenscia.

Antwerpen is een van de grootste chemieclusters in de wereld. Toch blijkt het niet eenvoudig om deze kennis en expertise te valoriseren in de oprichting van nieuwe innovatieve bedrijven. Zo hebben starters en innovatieprojecten nood aan een locatie waar ze in combinatie met de aangepaste infrastructuur dienstverlening op maat kunnen krijgen. BlueChem biedt de juiste accommodatie op de juiste plaats.

Locatie van BlueChem

De incubator wordt 3.375 m² groot en zal een infrastructuurmix bieden van flexplekken, individuele kantoren en labo’s waar zowel startende bedrijven, kmo’s, grote ondernemingen, onderzoekscentra en onderwijsinstellingen terecht kunnen. Ook de nieuwe Speerpuntcluster voor Chemie en Kunststoffen zal er onderdak vinden om kansrijke innovatieprojecten te detecteren en te begeleiden. De opening is voorzien voor begin 2020. Het gebouw zal 8,68 miljoen euro kosten en komt op de terreinen van Blue Gate Antwerp. “Voor Blue Gate Antwerp is dit een belangrijke stap. Met BlueChem kunnen we ons profileren als een belangrijke plek voor O&O en zo andere bedrijven aantrekken,” zegt Peter Garré, managing director van Bopro (BSI).

Europese steun

BlueChem kan rekenen op Europese steun en ontvangt 3.473.589 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). “Hét doel van ons ambitieus clusterbeleid is de Vlaamse industrie te blijven vernieuwen en versterken en dat door ondernemers en kennisinstellingen onderling en met elkaar te laten samenwerken, om zo innovatie te versnellen. Industrie 4.0 en circulaire economie zijn hierbij speerpunten. BlueChem past perfect in deze strategie en krijgt dan ook voluit onze steun. Daarom geven we ook 10% cofinanciering naast de EFRO-middelen”, zegt Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie.

BlueChem zal ook ondersteund worden door een nieuw op te richten Investeringsfonds van stad Antwerpen dat zal investeren in apparatuur voor de incubator. “We investeren alles samen 4 miljoen euro in gebouw, exploitatie en investeringsfonds. Daarmee is stad Antwerpen de grootste financier van BlueChem. We doen dit omdat we als stad de vernieuwing van onze industrie als een grote prioriteit beschouwen,” zegt Caroline Bastiaens, schepen voor Economie van stad Antwerpen.

Bovendien onderzoekt Universiteit Antwerpen de mogelijkheden om haar chemisch contract-onderzoek voor bedrijven ook onder te brengen op Blue Gate Antwerp, in een eigen gebouw net naast BlueChem. Dit zou een zeer sterke synergie bieden met de starters die zich vestigen in BlueChem. “We geloven sterk in een synergie tussen bedrijven, overheid en de academische wereld. We realiseren die synergie hier, maar ook in het dossier van de digitale innovatie,” zegt Bart De Wever, burgemeester stad Antwerpen. “BlueChem wordt een sterk element in onze internationale investeringspromotie. We zullen BlueChem eind dit jaar op de stedelijke missie naar Shanghai en Seoel sterk promoten.”

Het BlueChem-project wordt gedragen door acht partners die in het kapitaal delen van twee vennootschappen (een voor het gebouw, een voor de exploitatie). Drie privé-partners nemen hierbij een meerderheidsaandeel: essenscia (de federatie van de chemie en life sciences) in de exploitatie en BSI (Bopro Sustainable Investments) en DEC (DEME Environmental Contractors) in het gebouw. Die twee laatste zijn ook de privé-partners in het project Blue Gate Antwerp. De overheidspartners zijn Stad Antwerpen, AG VESPA, PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij) Antwerpen.

Innovatiefocus

Innovatie is voor essenscia een strategische prioriteit. Vijf jaar geleden werd FISCH opgericht, het innovatieplatform voor duurzame chemie dat sinds vorige maand door de Vlaamse overheid erkend is als nieuwe speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen. Met de Octrooicel helpt essenscia sectorbedrijven bij de bescherming van hun intellectuele eigendom. Vanuit de tweejaarlijkse essenscia Innovation Award groeiden initiatieven als de Innovation Circle en het Innovation Fund die start-ups helpen een businessplan te ontwikkelen en risicokapitaal op te halen.

BlueChem is een volgende stap in dit innovatieverhaal en zal zich voornamelijk richten op de valorisatie van afval- en nevenstromen, procesoptimalisatie en de ontwikkeling van duurzame producten en hernieuwbare chemicaliën.

 

duurzame chemieduurzame chemie