symbiose-wedstrijd essenscia en Port of Antwerp

Havens kunnen, als logistieke hubs en industriële clusters, een grote rol spelen in de transitie naar een circulaire economie. Om het sluiten van materiaalkringlopen in en rond de haven van Antwerpen te stimuleren, lanceert Port of Antwerp daarom een wedstrijd om innovatieve bedrijfsprojecten rond industriële symbiose een extra duw in de rug te geven. Dit gebeurt samen met de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, de experten van het Vlaamse Symbioseteam, VITO en essenscia.

Twee winnende projecten krijgen elk 50.000 euro om hun circulaire samenwerking verder uit te rollen. Deelnemen kan tot 6 januari 2022 via www.portofantwerp.be.