Chemiebedrijf Creaflow revolutionaliseert de farma- en chemiesector met zijn innovatieve, schaalbare flowreactoren. “Nieuwe processen die het duurzame karakter van de chemie verbeteren, worden nu mogelijk tot op productieschaal”, duidt de CTO van Creaflow Hannes Gemoets. Creaflow kon rekenen op de hulp van incubator BlueChem en VLAIO.

Binnen de flowchemie biedt Creaflow een unieke technologie aan. Doctor in de ingenieurswetenschappen Hannes Gemoets legt uit: “In onze begindagen hebben we een flowreactor ontwikkeld die fotochemie op grotere schaal mogelijk maakt. Daar waar ‘reguliere’ chemie veel warmte nodig heeft om de moleculen te doen reageren, kan fotochemie een duurzaam en veilig alternatief zijn omdat we zichtbaar licht op kamertemperatuur gebruiken.”

Creaflow werkt aan oplossingen met als hoofdthema het verduurzamen van de farma- en chemiesector met schaalbare reactortechnologie. “Naast fotochemie is elektrochemie een andere pijler binnen ons bedrijf. Door middel van elektronen kunnen moleculen op een veel efficiëntere, groenere en directere manier geactiveerd worden.”

“Een derde pijler is het efficiënt opschalen van multifasechemie. Daarbij komen vloeistoffen samen met vaste stoffen of gassen. Door middel van onze reactortechnologie kunnen processen vanuit het labo direct opgeschaald worden naar een piloot- of productieschaal, die de marktintroductietijd van een specifieke verbinding enorm doet afnemen.”

Productportfolio van vijf producten

Creaflow doet die chemische processen niet zelf. “Wij verkopen onze reactoren aan klanten die daar op hun beurt eindproducten mee maken. We hebben momenteel een productportfolio van vijf specifieke reactoren die de klanten gebruiken om hun processen te verduurzamen en op te schalen van labo- naar pilootfase.”

“Onze reactoren zijn heel breed inzetbaar. Naast de farma-industrie voor het aanmaken van medicijnen, vinden onze reactoren ook hun weg naar zowel de fijnchemie, zoals de productie van geur- en smaakmiddelen, als de gas-en olie bedrijven.”

Klanten over hele wereld

Die bedrijven zijn verspreid over de hele wereld. “We hebben klanten uit Australië, de Verenigde Staten, China, India en Europa. Ons succes hebben we mede te danken aan de manier waarop we onze start-up uitgebouwd hebben: tijdens de ontwikkeling van onze technologie zijn we heel snel naar de markt gegaan. Dat gaf ons waardevolle feedback waarmee we onze productontwikkeling konden bijsturen. Dit leidde recent nog tot een groot contract met een multinational die geïnteresseerd is om ons systeem verder uit te bouwen voor een specifieke toepassing.”

BlueChem kwam op juiste moment

Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de hulp van incubator BlueChem. “Koen en ik zijn begonnen in een klein bureautje bij ons moederbedrijf EcoSynth in Deinze. Toen we onze producten effectief begonnen te verkopen, hadden we logistieke ruimte nodig en zochten we een goede locatie. BlueChem kwam echt op het ideale moment. Antwerpen was eveneens de perfecte locatie, want veel van onze eindgebruikers zitten daar. Ook het incubatorverhaal stond ons enorm aan. Je hebt kruisbestuiving tussen de starters en meer gevestigde bedrijven, en met het overkoepelende bedrijventerrein BlueGate Antwerp is er de optie om Creaflow verder op te schalen.”

VLAIO cruciaal onderdeel

Ook VLAIO speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van Creaflow. “Voorafgaand aan het bestaan van Creaflow, heeft EcoSynth in samenwerking met Ajinomoto Omnichem een project opgestart met de steun van VLAIO, waardoor de eerste technologie voor schaalbare fotoreactoren ontwikkeld kon worden. Daarna is er een vervolgtraject van twee jaar opgestart voor de verdere uitbouw en verbeteringen van Creaflows fotoreactoren.”

“Ons laatste project hebben we samen met EcoSynth en Universiteit Antwerpen opgezet. In dit onderzoek hebben we de reeds ontwikkelde technologie vereenzelvigd met de elektrochemische kennis van UAntwerpen om een performantere elektrochemische reactor te bouwen. We kunnen dus spreken over drie zeer succesvolle VLAIO-projecten.”

Creaflow is nog maar net begonnen, geeft Gemoets aan. “We zijn nu aan het einde van de startbaan en staan op het punt om op te stijgen. Het grootste deel van de ontwikkelingsfase is achter de rug en we beschikken over een stevig portfolio waarmee we naar de markt kunnen. We hebben nieuwe mensen nodig om een sterk team samen te stellen.”

“Over 4 à 5 jaar willen we de eerste industriële installaties operationeel hebben. Er kunnen dan geneesmiddelen of chemicaliën op een meer duurzame manier commercieel geproduceerd worden, die na introductie op de markt de directe impact van onze technologie merkbaar maakt op de samenleving.”

Artikel met dank aan VLAIO