Klimaattechbedrijf D-CRBN gebruikt plasmatechnologie om de CO2 in schoorsteengassen om te zetten naar nieuwe grondstoffen voor de industrie. Dat doen ze met een plasmareactor die de CO2 omzet in koolstofmonoxide en zuurstof. Zo worden industriële gassen onschadelijk voor het klimaat. VLAIO steunde D-CRBN via een Cluster ICON-project, een innovatiemandaat en innovatieve starterssteun.

Op weg naar een neutrale CO2-voetafdruk
Toen Gill Scheltjens door de Universiteit Antwerpen gevraagd werd om mentor te worden van postdoctorandus Georgi Trenchev, had hij niet kunnen vermoeden dat dit zou leiden tot de opstart van D-CRBN. De samenwerking werd uitgebreid met oude vriend David Ziegler, en met z’n drieën ontwikkelden ze een manier om de schadelijke stof CO2 uit industriële schoorsteengassen om te zetten in nieuwe grondstoffen. Zo draagt D-CRBN een steentje bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming en creëert het bedrijf een meerwaarde voor zijn klanten. Gill legt uit: “Naast de positieve impact op het klimaat, zijn er verschillende voordelen aan onze technologie. Zo is de energie-efficiëntie ongeveer 30% hoger dan bij andere technologieën, en ligt de installatiekost de helft lager. Bovendien zetten we een stof die weinig waarde heeft om in waardevolle elementen.”

Van laboratoriumprototype naar onmisbare topreactor
De opstart van D-CRBN verliep vlot, vertelt Gill: “Na alle patentaanvragen konden we onze technologie beginnen opschalen. We zijn gestart met een laboprototype en willen evolueren naar een volledig ontwikkelde pilootlijn die tien keer groter is. Ook dit kunnen we doen dankzij de steun van VLAIO, via een Cluster ICON-project.”

De bouw van de pilootlijn gebeurt in een gebouw van UAntwerpen, op de site Blue Gate Antwerp. Dat is tegenover het gebouw van incubator en VLAIO-netwerkpartner BlueChem, waar het kantoor van D-CRBN gevestigd is. De installatie zal een capaciteit hebben van 1.000 ton CO2 per jaar, tien keer meer dan het laboratoriumprototype. De werken zouden deze zomer afgerond moeten zijn. “Tijdens de bouw zullen we alleen maar groter en beter worden”, aldus David. “Alles draait om credibiliteit: je bent pas geloofwaardig als je installatie er ook echt staat, en niet enkel op papier.”

Het prototype van de plasmareactor © D-CRBN

Een vliegende start
Via VLAIO ontving het jonge bedrijf innovatieve starterssteun. David: “Dat gaf ons echt een vliegende start. We kregen ondersteuning bij het ontwikkelen van een stevig businessmodel, een grondig marktonderzoek, een goede patentstrategie … Bovendien was Georgi aan het werk via een innovatiemandaat van VLAIO. Zo hadden wij de kans om met een toptalent samen te werken.” VLAIO steunde D-CRBN ook via een Cluster ICON-project. Dat zorgde ervoor dat het bedrijf samenwerkingen kon opzetten met grote industriële partners, zoals ArcelorMittal, Engie, Vopak en BASF . “Dat is belangrijk omdat we nu nog klein zijn. Een nieuwe technologie brengt altijd wat risico’s mee. Als VLAIO ons niet zou steunen, zou de interesse van grote bedrijven veel lager liggen”, zegt David.

Corien Struijk volgt het Cluster ICON-project op bij VLAIO: “In het ICON-project werkt een consortium van zowel grote bedrijven als kmo’s en onderzoeksorganisaties samen aan technologie om de CO2 -emissies te reduceren en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en circulariteit. De weggevangen CO₂ wordt met deze technologie omgezet in CO (en zuurstof), dat vervolgens gebruikt kan worden voor de productie van andere stoffen, zoals bijvoorbeeld brandstoffen en polymeren. Dit project is een mooi voorbeeld van een project binnen de werking van Catalisti, de speerpuntcluster voor Chemie en Kunststoffen, waar samenwerking tussen de partijen essentieel is om de doelstellingen te kunnen realiseren.”

Toekomstplannen in overvloed
Bij D-CRBN hebben ze nog heel wat ideeën voor de toekomst. “We willen een Europees project indienen om vanuit onze pilootlijn te evolueren naar een commerciële lijn. Dat zou onze technologie nog eens tien keer groter kunnen maken – en dus 10.000 ton CO2 per jaar uit de lucht kunnen halen!” klinkt het enthousiast. De technologie heeft bovendien nog een heleboel andere mogelijkheden. Naast CO2 is het ook mogelijk om bijvoorbeeld methaan of stikstof uit de schoorsteengassen te halen en om te zetten. D-CRBN is daarnaast ook vast van plan om niet enkel hun technologie, maar ook hun team verder op te schalen. Jonge en gemotiveerde mensen die willen meewerken aan mogelijke oplossingen voor de klimaatopwarming, mogen zich dus zeker aanmelden.

Artikel met dank aan VLAIO