BlueChem, de unieke incubator voor duurzame chemie in Antwerpen, heeft een investeringsdossier klaar voor een forse uitbreiding. Daardoor zal de labocapaciteit voor innovatieve start-ups meer dan verdubbelen. Dat is nodig, want amper drie jaar na de opstart zijn de gespecialiseerde labo’s in de incubator al bijna volzet en blijft de interesse van bedrijven uit binnen- en buitenland toenemen. BlueChem XL zou in het voorjaar van 2025 de deuren moeten openen. Het nieuws is bekendgemaakt tijdens een werkbezoek van Vlaams minister Jo Brouns en Antwerps schepen Erica Caluwaerts, naar aanleiding van de vierjaarlijkse opendeurdagen van de chemie en life sciences. Dit weekend zetten zowat 50 sectorbedrijven in heel België, waaronder BlueChem, uitzonderlijk hun deuren open voor een unieke blik achter de schermen.

In de BlueChem-incubator voor duurzame chemie, vlakbij de grootste chemiecluster van Europa in de Antwerpse haven, innoveren een dozijn beloftevolle start-ups om productieprocessen en materialen klimaatneutraal, circulair, milieuvriendelijker en energie-efficiënter te maken. Het gaat bijvoorbeeld om CO2 omzetten in een waardevolle grondstof, kostbare metalen zoals palladium uit afvalwater zuiveren of nieuwe technologieën om kunststoffen beter te recycleren. Maar er wordt ook geëxperimenteerd met moleculair bier, eiwitten voor duurzamere voeding, nauwkeurigere analysetechnieken voor milieumetingen en drones om productie-installaties te inspecteren.

Internationale uitstraling

De innovatiekracht van BlueChem krijgt ook internationaal steeds meer weerklank. Dit jaar hebben al twee buitenlandse start-ups besloten om zich in de chemie-incubator te vestigen. Aquature is een Brits bedrijf, gespecialiseerd in een innovatieve waterzuiveringstechnologie waarbij CO2 uit afvalwater wordt verwijderd en opgevangen voor hergebruik als grondstof. Fairbrics is een Franse scale-up die een technologie heeft ontwikkeld om CO2 om te zetten in polyester, een veel gebruikte textielvezel voor kleding.

De succesformule van BlueChem – gespecialiseerde labo-infrastructuur in combinatie met een uitgebreide dienstverlening op maat binnen een sterk innovatienetwerk – slaat duidelijk aan. Daarom hebben de verschillende partners van BlueChem NV – hoofdaandeelhouder essenscia, stad Antwerpen, POM Antwerpen en VITO – beslist om werk te maken van BlueChem XL, een forse uitbreiding van de bestaande incubator.

BlueChem XL

In de nog te bouwen ‘Blue Gate Antwerp Terminal North’ – een nieuwe bedrijvenhub op het eco-bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, op 500 meter van de huidige incubator – zal BlueChem XL een oppervlakte van 2.500 vierkante meter innemen, verdeeld over twee niveaus. Er zullen vooral labo’s worden ingericht (1.350 m²), aangevuld met een beperkt aantal kantoren (150 m²). De labocapaciteit zal daardoor meer dan verdubbelen: de huidige incubator beschikt over 900 m² aan labo-infrastructuur. Een bewuste keuze, omdat het aanbod aan gespecialiseerde chemie-labo’s in Vlaanderen en zelfs in Europa erg beperkt is.

Het gaat om een investering van 6,3 miljoen euro. De initiatiefnemers rekenen voor de helft van dat bedrag op overheidssteun vanuit Europa en Vlaanderen. Zo heeft de Vlaamse Regering de toelage via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) al principieel toegezegd en is ze momenteel volop bezig met de verwerking van de aanvraag voor de steun vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. Zo zal Vlaanderen, met de beide projecten samen, instaan voor een steun van net geen 3 miljoen euro. Als alles volgens plan verloopt, hoopt BlueChem in het voorjaar van 2025 de deuren te openen.

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk: “Vlaanderen is een absolute topregio op het vlak van innovatie en de chemiesector is één van de belangrijkste sectoren in onze Vlaamse economie. Het succes van de BlueChem-incubator bevestigt de meerwaarde van experimenteerruimte op laboschaal. Start-ups spelen een enorm belangrijke rol om innovatie in de sector te stimuleren. Je kan hier zien waar duurzame chemie naartoe zal gaan in de toekomst.  De investeringen om de BlueChem-incubator uit te breiden hebben dan ook mijn volste steun. Zo bouwen we verder aan één van de sterkste chemieclusters ter wereld, hier in Vlaanderen.”

Erica Caluwaerts, Antwerps schepen voor Economie, Werk, Innovatie en Industrie: “Antwerpen beschikt over de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa, en een van de grootste en meest gespecialiseerde ter wereld. De chemie-industrie zal een cruciale rol spelen in de duurzame transitie richting klimaatneutraliteit en circulaire economie. Daarom investeren we als stadsbestuur fors in initiatieven zoals BlueChem die baanbrekende innovaties stimuleren om de chemiesector te helpen verduurzamen. Met BlueChem XL bouwen we verder aan de chemie van de toekomst.”

Liesbet Boogaerts en Barbara Veranneman, manager en voorzitter BlueChem: “Het succes van BlueChem overtreft alle verwachtingen. Dit maakt duidelijk dat er in de chemiesector heel wat duurzame innovaties in ontwikkeling zijn en dat er een grote nood blijft aan geschikte accommodatie met hypermoderne labo’s om die innovaties optimaal te ondersteunen. Dit is niet zomaar een uitbreiding. Dit gaat om een uiterst strategische investeringsbeslissing die BlueChem extra slagkracht geeft om meer beloftevolle en innovatieve start-ups uit binnen- en buitenland aan te trekken. De incubator is op korte tijd uitgegroeid tot een Europese hotspot voor technologische innovaties in duurzame chemie. Die koppositie willen we versterken.”

 

Het werkbezoek van de minister en schepen vond plaats naar aanleiding van de vierjaarlijkse opendeurdagen van de chemie en life sciences, een organisatie van sectorfederatie essenscia. Dit weekend openen een vijftigtal chemie-, kunststoffen- en farmabedrijven in heel België uitzonderlijk hun deuren voor het grote publiek. Een buitenkans om labo’s en productie-installaties te bezoeken die je anders nooit te zien krijgt en de vele jobkansen en duurzame innovaties in de sector te ontdekken.

13.05.23_BlueCHem_bezoek_teasers__00015