Expert talks #2: Artificial Intelligence in a box

Sébastien Verhelst and colleague at Smart Factory in a Box, source: SAS

Technology company SAS has launched 'Factory in a Box' to introduce companies to the possibilities of Artificial Intelligence and, above all, its optimal use. Within BlueChem, startups and scale-ups are immersed in this new technology, still unknown to a wide range of people and businesses.

SAS has been involved in analytics for 46 years and focusing on Artificial Intelligence (AI) for years. SAS is the world’s largest private technology company and wants to leave its mark on startups and scale-ups within the BlueChem incubator. “Today, a company cannot do without AI. On the other hand there is often not enough know-how within companies about how to get started with that tool. That is why we think it is important to incorporate AI from the outset into the foundations of a startup. They are the future. In established companies it is often more difficult to apply AI within the operational processes”, says Wim Mues, Regional Director SAS.

Factory in a Box

“Today everyone has a basic understanding of AI, but few know how to really get started with it. AI is only effective when you apply the options correctly, otherwise it is merely a tool that requires a huge amount of energy,” Analystics Expert Sébastien Verhelst adds. To demonstrate the added value of AI to companies, SAS developed a hands-on workshop 'Factory in a Box', in cooperation with the University of Leuven. BlueChem's startups and scale-ups also participate in this immersion in AI, which takes just half a day. “AI, or the model you are going to apply, is an asset to a company and has an impact on the processes of its entire operation. It opens doors, boosts productivity, but it also induces new business models. That is what we want to demonstrate with this immersive workshop.”

“If you look at the startups within BlueChem, these companies are still very much in an experimental laboratory phase. The data-outcome is often still processed in Excel. We want to demonstrate that thanks to AI, it is possible to work much more efficiently to collect, to process and, more importantly, to gain insight. The big advantage for startups is that they can get out of their experimental phase faster,” Wim says.

Manufacturing

Within the financial world and within banking, the use of AI has already been implemented more, compared to the field of manufacturing businesses.

“Industrial processes are derived from fundamental physical, mechanical or chemical engineering laws. That is why SAS has the advantage of having a hybrid team of data scientists and industry experts at its disposal.”, Sébastien explains, who had an engineering training himself.

But what exactly can one expect from a workshop such as 'Factory in a Box'? Each participant is put in the role of a process-manager who analyzes and checks whether the pilot installation, developed by SAS, is functioning properly. During the process they will have to define -individually- certain criteria or KPIs in order to judge and evaluate the performance of the installation. “Subsequently, they have to develop a business case with the aim of optimizing the installation on the basis of the data analytics. That way we combine the best of two worlds: the world of the engineer and that of the data. Using this concept, we mainly want to democratize Artificial Intelligence and ensure that companies of the future can apply AI in the best of circumstances.”

With these workshops, SAS targets a wide range of users, from engineers to CEOs. “If the top of a company doesn't keep up with the story, you can't change much at the base,” that is the fundamental idea behind it. If you want to know more about AI, you can subscribe to the next available workshop. For more information go to www.bluechem.com and www.sas.com.


Jaarevent essenscia vlaanderen - Van ambitie naar actie: innoveren voor meer duurzaamheid

Op donderdag 25 november 2021 organiseert essenscia vlaanderen, de sectorfederatie voor de chemische industrie en life sciences, het jaarevent rond innovatieve oplossingen binnen actuele duurzaamheidsthema's zoals energie-efficiëntie, CO2-reductie, waterbesparing en circulaire economie.

Vlaams minister van Omgeving en Energie, Zuhal Demir, is centrale gast, naast tal van andere boeiende sprekers.

Inschrijven kan via www.essenscia.be.


Dit was het Open House Event 2021

Na een succesvol anderhalf jaar van BlueChem, zette de incubator op dinsdag 5 oktober 2021 haar deuren voor open voor haar partners en connecties.

In de aanwezigheid van Vlaams Minister voor Economie en Innovatie Hilde Crevits en Antwerps burgemeester Bart De Wever, vierde BlueChem de innovatieve ontwikkelingen en oplossingen van haar 20 startups, scale-ups en corporates.

Herbeleef samen met ons het event:

https://youtu.be/cfPMjv7iiPQ

Persoverzicht:

ATV - BlueChem maakt Antwerpse haven proper en klimaatneutraal

VRT NWS - Kweekvlees, waterzuivering en meer: BlueChem stelt chemische bedrijven voor op opendeurdag

Gazet van Antwerpen - BlueChem moet Antwerpse haven proper en klimaatneutraal maken

 


Neem deel aan de symbiose-wedstrijd van Port of Antwerp en essenscia

Havens kunnen, als logistieke hubs en industriële clusters, een grote rol spelen in de transitie naar een circulaire economie. Om het sluiten van materiaalkringlopen in en rond de haven van Antwerpen te stimuleren, lanceert Port of Antwerp daarom een wedstrijd om innovatieve bedrijfsprojecten rond industriële symbiose een extra duw in de rug te geven. Dit gebeurt samen met de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, de experten van het Vlaamse Symbioseteam, VITO en essenscia.

Twee winnende projecten krijgen elk 50.000 euro om hun circulaire samenwerking verder uit te rollen. Deelnemen kan tot 6 januari 2022 via www.portofantwerp.be.


Vlaams minister Hilde Crevits en Antwerps burgemeester Bart De Wever ontdekken succesformule chemie-incubator BlueChem

Antwerpen, 5 oktober 2021 – BlueChem, de eerste incubator in ons land die zich specifiek toespitst op duurzame chemie, overtreft alle verwachtingen. Anderhalf jaar na de opening op Blue Gate Antwerp zijn de labo’s en kantoren al voor zowat twee derde volzet, groeit de internationale interesse en staan enkele van de twaalf start-ups die er actief zijn op de drempel van een commerciële doorbraak of de realisatie van industriële pilootinstallaties. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits en Antwerps burgemeester Bart De Wever maakten vandaag kennis met de gespecialiseerde labo-infrastructuur in BlueChem en de beloftevolle innovatieprojecten rond duurzame chemie en circulaire economie.  

BlueChem is de incubator voor duurzame chemie, gevestigd op de ecologische bedrijvenzone Blue Gate Antwerp, vlakbij de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa. In het gebouw, dat voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen, vinden start-ups en scale-ups de juiste accommodatie en dienstverlening op maat om hun veelbelovende innovaties voor de duurzame chemie van de toekomst succesvol te laten doorgroeien tot op industriële schaal.

BlueChem biedt intussen onderdak aan 20 bedrijven en organisaties, waaronder 12 ambitieuze start-ups en scale-ups actief in uiteenlopende domeinen van duurzame chemie en life sciences. Van het hergebruik van CO2 als waardevolle grondstof tot circulaire waterzuivering, van nieuwe recyclagetechnieken voor kunststoffen tot vooruitstrevende nanotechnologie voor medische toepassingen, van procesinnovaties die zorgen voor een lager energie- en grondstoffengebruik in de chemie- en farmasector tot de ontwikkeling van duurzame voeding voor mens en dier.

Nanotechnologie en 3D-printing

Allegro is de jongste aanwinst in BlueChem en wil een oplossing bieden voor kraakbeenletsels als gevolg van artrose. De biotech start-up ontwikkelt daarvoor grensverleggende nanomaterialen via 3D-printing. Die piepkleine deeltjes zorgen ervoor dat het beschadigde weefsel zich snel in zijn oorspronkelijke staat kan herstellen. Momenteel zijn er in de incubator nog slechts zes laboruimtes beschikbaar. Daarvoor lopen onderhandelingen met enkele geïnteresseerde start-ups en zelfs een internationale speler in de speciaalchemie die in BlueChem een Europees R&D-hoofdkwartier wil uitbouwen.

Europese hotspot voor duurzame chemie

De innovatiekracht van BlueChem krijgt ook internationale weerklank. Inopsys, een groeibedrijf dat waardevolle metalen als zink en palladium uit industrieel proceswater recupereert, kan op interesse rekenen van farmabedrijven in Ierland en Zwitserland. Het Israëlische MeaTech 3D werkt vanuit een foodlab in BlueChem aan de optimalisatie van smaak en textuur van duurzame vleesalternatieven. Vorige maand kwam ook de ambassadeur van Zwitserland op bezoek om mogelijke samenwerkingen met de Zwitserse chemie en farma te bestuderen. Zo groeit de reputatie van BlueChem als een van de Europese hotspots voor duurzame chemie.

BlueChem is een netwerk

BlueChem is niet enkel een state-of-the-art gebouw, het is vooral een uniek innovatienetwerk. Met het BlueChem Kickstart Fund biedt de stad Antwerpen bedrijven in BlueChem financiële steun bij hun labo-inrichting. Met Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen, en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) kan BlueChem rekenen op waardevolle wetenschappelijke expertise. Gerenommeerde partnerbedrijven als Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS en Vopak bieden start-ups dan weer een directe toegang tot de internationale chemiesector.

Bovendien groeit het innovatieve ecosysteem rond duurzame chemie en materialen. Naast BlueChem bouwt UAntwerpen momenteel de pre-incubator BlueApp en in de haven is met het NextGen District een bedrijvenzone voor pioniersprojecten in circulaire economie in ontwikkeling. Triple Helix, een start-up uit BlueChem, is in de running om er een van de eerste pilootinstallaties te bouwen voor de chemische recyclage van polyurethaanschuim. Zo kan dit materiaal, onder meer gebruikt in matrassen en isolatie, veel meer circulair ingezet worden.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie: “Met deze BlueChem-incubator zetten we weer een stap dichter bij de klimaattransitie van de chemiesector. Bedrijven zullen er samen innovaties ontwikkelen die bijvoorbeeld zorgen voor minder uitstoot of minder verspilling van grondstoffen. Ook het ontwikkelen van biogebaseerde producten biedt nog heel wat mogelijkheden. Het is belangrijk dat de handen in elkaar geslagen worden voor de duurzame omslag van de sector. In Antwerpen vindt de chemie van de toekomst plaats.”

Bart De Wever, burgemeester stad Antwerpen: “BlueChem is een baken van hoop, een voorbeeld van vooruitgangsdenken. Wie hier rondwandelt is onder de indruk van de durf en het lef van jonge ondernemers om vanuit een krachtig vooruitgangsoptimisme te innoveren voor meer duurzaamheid. Op het vlak van klimaat, maar ook op heel wat andere domeinen. BlueChem illustreert dat innovatie job- en groeikansen biedt en dat technologieën die hier in Antwerpen worden ontwikkeld ook elders in de wereld succesvol toegepast kunnen worden. Voor een stad met de grootste chemiecluster van Europa is dat een inspirerende boodschap voor de jonge generatie.”

Barbara Veranneman, voorzitter BlueChem NV en Director International Affairs bij essenscia: “BlueChem draait op volle toeren. De incubator trekt start-ups en universitaire spin-offs aan vanuit heel Vlaanderen. We merken ook meer en meer interesse vanuit het buitenland. Met BlueChem maken we duurzame chemie concreet en willen we er vooral voor zorgen dat innovaties sneller kunnen uitgetest en toegepast worden in een industriële context. Dankzij de steun van de stad Antwerpen, het provinciebestuur en de Vlaamse overheid kunnen we zo een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame industrie en samenleving. Op die manier vergroten we met BlueChem de innovatiekracht en internationale uitstraling van de chemiesector in Vlaanderen.”

Claude Marinower, Antwerps schepen voor economie, industrie en innovatie en lid Raad van Bestuur BlueChem NV: “BlueChem werkt, zoveel is duidelijk. De grote interesse toont aan dat er nood was aan een incubator voor duurzame chemie met aangepaste labo-infrastructuur. Daar willen we nog meer op inzetten, om starters nog beter te ondersteunen in hun innovaties. Rondom BlueChem is ook een uniek ecosysteem aan het ontstaan om de klimaatneutrale en circulaire industrie van morgen effectief te realiseren. De verdere uitbouw van de bedrijvenzone Blue Gate Antwerp, de realisatie van de pre-incubator BlueApp van Universiteit Antwerpen, de ontwikkeling van het NextGen District voor circulaire economie in de haven. Onze stad zet daarmee belangrijke stappen naar creatief ondernemerschap en meer innovatie voor een duurzame toekomst.”


Expert talks #1: The road to circularity: from BlueChem to NextGen District in Port of Antwerp

source: Port of Antwerp

The former General Motors site will become a hotspot for circular economy and will be known as NextGen District. Port of Antwerp – one of the strategic partners of BlueChem, the incubator for sustainable chemistry – is fully engaged to develop the 88-hectare site into an environment where innovative companies have the opportunity to develop and demonstrate their circular concepts. One of the start-ups in BlueChem is in the running to claim one of the very first spots.

BlueChem is the first Belgian incubator that specifically focusses on sustainable chemistry within a circular economy. The incubator, located at Blue Gate Antwerp, aims to help promising start-ups and growth companies to scale up their sustainable innovations in the chemical industry.

Focus areas are the processing of waste and side streams, process optimization and the development of renewable chemicals and sustainable products. Port of Antwerp is one of the many strategic partners that helps entrepreneurs within BlueChem to grow by linking them up with suitable contacts for pilot projects and industrial upscaling, for example in the NextGen District.

Hotspot for circularity

Neighbouring worldwide renowned companies such as Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, and Vopak, the NextGen District is located next to Europe's largest chemical cluster. “This location is a dream come true.”

Dries Van Gheluwe, Advisor Business Development at Port of Antwerp, explains: “This exact location initiates a lot of opportunities for companies within the NextGen District to be part of an existing network, both in terms of the sales and utilities market, and in terms of residual flows.” It mainly focuses on companies whose main target is circular processes and models, recycling, sustainability and reducing CO₂ emissions.

A win-win for all parties

That is what the circular economy is all about: using waste flows from plastics or residual flows such as water, steam, heat and chemicals within circular processes. “It is a win-win situation for all parties involved. Circular companies process flows that can be used within the chemical cluster”, Van Gheluwe states.

“By reducing the circular activity to the level of the molecule, this cycle can be repeated infinitely. That is why products not only get a second life, but even a third and a fourth. It is our ambition that everything which is produced here, will be separated at the end of their useful life and reused as raw materials for our local companies.”

Obviously, this constant flow of components has to be transported. Van Gheluwe sees various possibilities. “This can be done by rail, through pipelines, over water and the road. To ensure that we develop the site as sustainably as possible, we are investigating which services we can organize collectively.”

DEMO zone, PARK and LOTS

NextGen District must also be a site where companies are given the opportunity to fully develop themselves in often new technologies. To achieve this, Port of Antwerp has divided the district into three entities.

“The DEMO zone offers a place for projects that are still in a phase of development and want to demonstrate their lab technology on a larger scale. While PARK provides extra space for projects that want to show themselves on a larger scale. LOTS on the other hand offers well-established, bigger players considerably larger surfaces. In this way we give different types of projects and companies, from young to mature, a chance to create their base in the NextGen District.”

Port of Antwerp has already presented the first candidates with a chance of winning a concession within the NextGen District: Novali, Biondoil, Laupat Industries and Triple Helix' Molecules as a Service (THX MaaS), a BlueChem start-up. Triple Helix’s Sure PUre project aims to build a recycling plant at NextGen District for polyurethane foam and PET shells, which will be converted into polyols.

“Being a proud partner of BlueChem, we shall help entrepreneurs to evolve, connecting them to relevant contacts for pilot projects and industrial upscaling, suitable for the NextGen District. This will contribute to an innovative ecosystem that enables us to secure a sustainable future for the chemical cluster in the port of Antwerp.”

Interested companies can still submit their candidacy until October 20, 2021.
All information can be found on the website www.portofantwerp.com.


D-CRBN, InOpSys en BlueChem op Kekulé-Cyclus XIX

Dit najaar organiseren de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) de negentiende editie van de Kekulé-cyclus, met dit jaar als onderwerp 'Sustainable Game Changers'. Tijdens deze reeks lezingen zullen een aantal autoriteiten vanuit de overheid, de industrie en academische wereld hun werk en visies presenteren. Daarnaast zullen enkele bedrijven, incubatoren en startups te gast zijn.

De programmatie van elke lezing ziet er als volgt uit:

  • 19u00: Onthaal
  • 19u30: Introductie door sessievoorzitter + Kekulé-lezingen
  • 21u30: Slotwoord + netwerkreceptie en connectie met gastbedrijven (incubators en startups)

BlueChem en D-CRBN zullen op 26 oktober te gast zijn bij de lezing 'The green deal: antwoord op de klimaatuitdaging'.

Op 30 november zal InOpSys te gast zijn bij de lezing 'De rijkdom van water'.

Ook Antwerpse incubatoren The Beacon en Darwin zullen als gastbedrijf aansluiten bij twee lezingen.

Programma's, inschrijvingen en meer info over de Kekulé-cyclus vind je op www.uantwerpen.be/nl/evenementen/kekule/


Allegro

BlueChem stelt voor: Allegro

BlueChem stelt voor: Artrose is een sluimerende ziekte aan de gewrichten die miljoenen mensen treft. Omdat de huidige behandelingsmethoden duur, riskant en inefficiënt zijn, creëert Allegro een regeneratieve therapie voor kraakbeenletsels. Aan de hand van een 3D-printer ontwikkelt de start-up nanomaterialen die ervoor zorgen dat cellen weer aangroeien op de plek van het trauma en dat het weefsel zich weer bindt in zijn originele staat.


PUXANO

BlueChem stelt voor: PUXANO

BlueChem stelt voor: Eiwitten zijn de sleutelelementen in therapeutica, diagnostica en voedselverwerking. PUXANO gebruikt innovatieve nano- en biotechnologie om het volledige proces van structurele biologie te stroomlijnen. Binnen BlueChem doet de start-up aan eiwitzuivering, eiwitkarakterisering en eiwitstructuurbepaling, met als doel bij te dragen tot efficiëntere en duurzamere ontwikkelingen en productieprocessen.


D-CRBN

BlueChem stelt voor: D-CRBN

BlueChem stelt voor: de opwarming van de aarde is een van de zwaarste milieu-uitdagingen waar onze samenleving ooit voor heeft gestaan. D-CRBN, een spin-off van de Universiteit Antwerpen, weet dat er nood is aan verandering en creëerde daarom een innovatieve plasmareactor om CO2-moleculen te splitsen. Met behulp van plasma kan D-CRBN de CO2 splitsen en omzetten in zijn oorspronkelijke bouwstenen. Die bouwstenen kunnen daarna gebruikt worden om producten met toegevoegde waarde te creëren, zoals biobrandstoffen, polymeren en chemicaliën, om zo tot een circulaire economie te komen.