BlueChem-incubator voor duurzame chemie in Antwerpen breidt fors uit en verdubbelt labocapaciteit

BlueChem, de unieke incubator voor duurzame chemie in Antwerpen, heeft een investeringsdossier klaar voor een forse uitbreiding. Daardoor zal de labocapaciteit voor innovatieve start-ups meer dan verdubbelen. Dat is nodig, want amper drie jaar na de opstart zijn de gespecialiseerde labo’s in de incubator al bijna volzet en blijft de interesse van bedrijven uit binnen- en buitenland toenemen. BlueChem XL zou in het voorjaar van 2025 de deuren moeten openen. Het nieuws is bekendgemaakt tijdens een werkbezoek van Vlaams minister Jo Brouns en Antwerps schepen Erica Caluwaerts, naar aanleiding van de vierjaarlijkse opendeurdagen van de chemie en life sciences. Dit weekend zetten zowat 50 sectorbedrijven in heel België, waaronder BlueChem, uitzonderlijk hun deuren open voor een unieke blik achter de schermen.

In de BlueChem-incubator voor duurzame chemie, vlakbij de grootste chemiecluster van Europa in de Antwerpse haven, innoveren een dozijn beloftevolle start-ups om productieprocessen en materialen klimaatneutraal, circulair, milieuvriendelijker en energie-efficiënter te maken. Het gaat bijvoorbeeld om CO2 omzetten in een waardevolle grondstof, kostbare metalen zoals palladium uit afvalwater zuiveren of nieuwe technologieën om kunststoffen beter te recycleren. Maar er wordt ook geëxperimenteerd met moleculair bier, eiwitten voor duurzamere voeding, nauwkeurigere analysetechnieken voor milieumetingen en drones om productie-installaties te inspecteren.

Internationale uitstraling

De innovatiekracht van BlueChem krijgt ook internationaal steeds meer weerklank. Dit jaar hebben al twee buitenlandse start-ups besloten om zich in de chemie-incubator te vestigen. Aquature is een Brits bedrijf, gespecialiseerd in een innovatieve waterzuiveringstechnologie waarbij CO2 uit afvalwater wordt verwijderd en opgevangen voor hergebruik als grondstof. Fairbrics is een Franse scale-up die een technologie heeft ontwikkeld om CO2 om te zetten in polyester, een veel gebruikte textielvezel voor kleding.

De succesformule van BlueChem – gespecialiseerde labo-infrastructuur in combinatie met een uitgebreide dienstverlening op maat binnen een sterk innovatienetwerk – slaat duidelijk aan. Daarom hebben de verschillende partners van BlueChem NV – hoofdaandeelhouder essenscia, stad Antwerpen, POM Antwerpen en VITO – beslist om werk te maken van BlueChem XL, een forse uitbreiding van de bestaande incubator.

BlueChem XL

In de nog te bouwen ‘Blue Gate Antwerp Terminal North’ – een nieuwe bedrijvenhub op het eco-bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, op 500 meter van de huidige incubator – zal BlueChem XL een oppervlakte van 2.500 vierkante meter innemen, verdeeld over twee niveaus. Er zullen vooral labo’s worden ingericht (1.350 m²), aangevuld met een beperkt aantal kantoren (150 m²). De labocapaciteit zal daardoor meer dan verdubbelen: de huidige incubator beschikt over 900 m² aan labo-infrastructuur. Een bewuste keuze, omdat het aanbod aan gespecialiseerde chemie-labo’s in Vlaanderen en zelfs in Europa erg beperkt is.

Het gaat om een investering van 6,3 miljoen euro. De initiatiefnemers rekenen voor de helft van dat bedrag op overheidssteun vanuit Europa en Vlaanderen. Zo heeft de Vlaamse Regering de toelage via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) al principieel toegezegd en is ze momenteel volop bezig met de verwerking van de aanvraag voor de steun vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. Zo zal Vlaanderen, met de beide projecten samen, instaan voor een steun van net geen 3 miljoen euro. Als alles volgens plan verloopt, hoopt BlueChem in het voorjaar van 2025 de deuren te openen.

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk: “Vlaanderen is een absolute topregio op het vlak van innovatie en de chemiesector is één van de belangrijkste sectoren in onze Vlaamse economie. Het succes van de BlueChem-incubator bevestigt de meerwaarde van experimenteerruimte op laboschaal. Start-ups spelen een enorm belangrijke rol om innovatie in de sector te stimuleren. Je kan hier zien waar duurzame chemie naartoe zal gaan in de toekomst.  De investeringen om de BlueChem-incubator uit te breiden hebben dan ook mijn volste steun. Zo bouwen we verder aan één van de sterkste chemieclusters ter wereld, hier in Vlaanderen.”

Erica Caluwaerts, Antwerps schepen voor Economie, Werk, Innovatie en Industrie: “Antwerpen beschikt over de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa, en een van de grootste en meest gespecialiseerde ter wereld. De chemie-industrie zal een cruciale rol spelen in de duurzame transitie richting klimaatneutraliteit en circulaire economie. Daarom investeren we als stadsbestuur fors in initiatieven zoals BlueChem die baanbrekende innovaties stimuleren om de chemiesector te helpen verduurzamen. Met BlueChem XL bouwen we verder aan de chemie van de toekomst.”

Liesbet Boogaerts en Barbara Veranneman, manager en voorzitter BlueChem: “Het succes van BlueChem overtreft alle verwachtingen. Dit maakt duidelijk dat er in de chemiesector heel wat duurzame innovaties in ontwikkeling zijn en dat er een grote nood blijft aan geschikte accommodatie met hypermoderne labo’s om die innovaties optimaal te ondersteunen. Dit is niet zomaar een uitbreiding. Dit gaat om een uiterst strategische investeringsbeslissing die BlueChem extra slagkracht geeft om meer beloftevolle en innovatieve start-ups uit binnen- en buitenland aan te trekken. De incubator is op korte tijd uitgegroeid tot een Europese hotspot voor technologische innovaties in duurzame chemie. Die koppositie willen we versterken.”

 

Het werkbezoek van de minister en schepen vond plaats naar aanleiding van de vierjaarlijkse opendeurdagen van de chemie en life sciences, een organisatie van sectorfederatie essenscia. Dit weekend openen een vijftigtal chemie-, kunststoffen- en farmabedrijven in heel België uitzonderlijk hun deuren voor het grote publiek. Een buitenkans om labo’s en productie-installaties te bezoeken die je anders nooit te zien krijgt en de vele jobkansen en duurzame innovaties in de sector te ontdekken.

https://www.flickr.com/photos/essenscia/albums/72177720308249084

 


D-CRBN recycleert CO2 tot nieuwe grondstoffen

Klimaattechbedrijf D-CRBN gebruikt plasmatechnologie om de CO2 in schoorsteengassen om te zetten naar nieuwe grondstoffen voor de industrie. Dat doen ze met een plasmareactor die de CO2 omzet in koolstofmonoxide en zuurstof. Zo worden industriële gassen onschadelijk voor het klimaat. VLAIO steunde D-CRBN via een Cluster ICON-project, een innovatiemandaat en innovatieve starterssteun.

Op weg naar een neutrale CO2-voetafdruk
Toen Gill Scheltjens door de Universiteit Antwerpen gevraagd werd om mentor te worden van postdoctorandus Georgi Trenchev, had hij niet kunnen vermoeden dat dit zou leiden tot de opstart van D-CRBN. De samenwerking werd uitgebreid met oude vriend David Ziegler, en met z’n drieën ontwikkelden ze een manier om de schadelijke stof CO2 uit industriële schoorsteengassen om te zetten in nieuwe grondstoffen. Zo draagt D-CRBN een steentje bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming en creëert het bedrijf een meerwaarde voor zijn klanten. Gill legt uit: “Naast de positieve impact op het klimaat, zijn er verschillende voordelen aan onze technologie. Zo is de energie-efficiëntie ongeveer 30% hoger dan bij andere technologieën, en ligt de installatiekost de helft lager. Bovendien zetten we een stof die weinig waarde heeft om in waardevolle elementen.”

Van laboratoriumprototype naar onmisbare topreactor
De opstart van D-CRBN verliep vlot, vertelt Gill: “Na alle patentaanvragen konden we onze technologie beginnen opschalen. We zijn gestart met een laboprototype en willen evolueren naar een volledig ontwikkelde pilootlijn die tien keer groter is. Ook dit kunnen we doen dankzij de steun van VLAIO, via een Cluster ICON-project.”

De bouw van de pilootlijn gebeurt in een gebouw van UAntwerpen, op de site Blue Gate Antwerp. Dat is tegenover het gebouw van incubator en VLAIO-netwerkpartner BlueChem, waar het kantoor van D-CRBN gevestigd is. De installatie zal een capaciteit hebben van 1.000 ton CO2 per jaar, tien keer meer dan het laboratoriumprototype. De werken zouden deze zomer afgerond moeten zijn. “Tijdens de bouw zullen we alleen maar groter en beter worden”, aldus David. “Alles draait om credibiliteit: je bent pas geloofwaardig als je installatie er ook echt staat, en niet enkel op papier.”

Het prototype van de plasmareactor © D-CRBN

Een vliegende start
Via VLAIO ontving het jonge bedrijf innovatieve starterssteun. David: “Dat gaf ons echt een vliegende start. We kregen ondersteuning bij het ontwikkelen van een stevig businessmodel, een grondig marktonderzoek, een goede patentstrategie … Bovendien was Georgi aan het werk via een innovatiemandaat van VLAIO. Zo hadden wij de kans om met een toptalent samen te werken.” VLAIO steunde D-CRBN ook via een Cluster ICON-project. Dat zorgde ervoor dat het bedrijf samenwerkingen kon opzetten met grote industriële partners, zoals ArcelorMittal, Engie, Vopak en BASF . “Dat is belangrijk omdat we nu nog klein zijn. Een nieuwe technologie brengt altijd wat risico’s mee. Als VLAIO ons niet zou steunen, zou de interesse van grote bedrijven veel lager liggen”, zegt David.

Corien Struijk volgt het Cluster ICON-project op bij VLAIO: "In het ICON-project werkt een consortium van zowel grote bedrijven als kmo’s en onderzoeksorganisaties samen aan technologie om de CO2 -emissies te reduceren en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en circulariteit. De weggevangen CO₂ wordt met deze technologie omgezet in CO (en zuurstof), dat vervolgens gebruikt kan worden voor de productie van andere stoffen, zoals bijvoorbeeld brandstoffen en polymeren. Dit project is een mooi voorbeeld van een project binnen de werking van Catalisti, de speerpuntcluster voor Chemie en Kunststoffen, waar samenwerking tussen de partijen essentieel is om de doelstellingen te kunnen realiseren."

Toekomstplannen in overvloed
Bij D-CRBN hebben ze nog heel wat ideeën voor de toekomst. “We willen een Europees project indienen om vanuit onze pilootlijn te evolueren naar een commerciële lijn. Dat zou onze technologie nog eens tien keer groter kunnen maken – en dus 10.000 ton CO2 per jaar uit de lucht kunnen halen!” klinkt het enthousiast. De technologie heeft bovendien nog een heleboel andere mogelijkheden. Naast CO2 is het ook mogelijk om bijvoorbeeld methaan of stikstof uit de schoorsteengassen te halen en om te zetten. D-CRBN is daarnaast ook vast van plan om niet enkel hun technologie, maar ook hun team verder op te schalen. Jonge en gemotiveerde mensen die willen meewerken aan mogelijke oplossingen voor de klimaatopwarming, mogen zich dus zeker aanmelden.

Artikel met dank aan VLAIO


Britse start-up Aquature kiest BlueChem als Europese uitvalsbasis voor unieke waterzuiveringstechnologie

De Britse start-up Aquature heeft zijn intrek genomen in BlueChem, de incubator voor duurzame chemie in Antwerpen. Het bedrijf heeft een innovatieve waterzuiveringstechnologie ontwikkeld waarbij enerzijds waterstof wordt geproduceerd en anderzijds CO2 wordt opgevangen voor hergebruik. In BlueChem zal Aquature zich toeleggen op verder onderzoek en de opstart van pilootinstallaties.

De innovatieve waterzuiveringstechnologie van Aquature gebruikt hernieuwbare energie en een bio-elektrolysetechniek waarbij microben worden ingezet om het water te zuiveren. In dit proces ontstaan waterstof en andere chemische stoffen als bijproduct, en wordt er CO2 uit het afvalwater verwijderd. Deze CO2 kan opgevangen en hergebruikt worden als grondstof voor onder andere synthetische brandstoffen. Dat maakt het hele proces zelfs koolstofnegatief. Nadien kan het gezuiverde water opnieuw worden ingezet in industriële productieprocessen.

Aquature wil zijn technologie in eerste instantie toepassen in de voedings- en papierindustrie en de landbouw. Het bedrijf wil zo inspelen op de vraag naar lagere energiekosten, minder CO2-uitstoot en een verminderde afhankelijkheid van de toeleveringsketen door de eigen productie van chemieproducten.

Bjoern Pietruschka, managing director Aquature: “Wie als buitenlandse start-up in circulaire economie op zoek is naar labo’s mét ondersteunende dienstverlening in een uniek ecosysteem met directe link naar de industrie komt al snel bij BlueChem terecht. We zijn ervan overtuigd dat de boeiende mix van start-ups en internationale spelers van BlueChem de perfecte uitvalsbasis maakt om ons jonge bedrijf internationaal te lanceren.”

Liesbet Boogaerts en Barbara Veranneman, manager en voorzitter BlueChem: “BlueChem staat op de kaart als dé hotspot voor innovatie in duurzame chemie en circulaire economie. Nationaal én internationaal. Dat een Britse start-up ervoor kiest om zijn eerste buitenlandse activiteiten bij ons onder te brengen is daar nog maar eens het bewijs van. We zullen ons dan ook blijven inzetten om het innovatiepotentieel van BlueChem maximaal te ontwikkelen en als internationale troefkaart uit te spelen.”

Meer info: aquature.co.uk


Creaflow verduurzaamt farma- en chemiesector met schaalbare flowreactoren

Chemiebedrijf Creaflow revolutionaliseert de farma- en chemiesector met zijn innovatieve, schaalbare flowreactoren. “Nieuwe processen die het duurzame karakter van de chemie verbeteren, worden nu mogelijk tot op productieschaal”, duidt de CTO van Creaflow Hannes Gemoets. Creaflow kon rekenen op de hulp van incubator BlueChem en VLAIO.

Binnen de flowchemie biedt Creaflow een unieke technologie aan. Doctor in de ingenieurswetenschappen Hannes Gemoets legt uit: “In onze begindagen hebben we een flowreactor ontwikkeld die fotochemie op grotere schaal mogelijk maakt. Daar waar ‘reguliere’ chemie veel warmte nodig heeft om de moleculen te doen reageren, kan fotochemie een duurzaam en veilig alternatief zijn omdat we zichtbaar licht op kamertemperatuur gebruiken.”

Creaflow werkt aan oplossingen met als hoofdthema het verduurzamen van de farma- en chemiesector met schaalbare reactortechnologie. “Naast fotochemie is elektrochemie een andere pijler binnen ons bedrijf. Door middel van elektronen kunnen moleculen op een veel efficiëntere, groenere en directere manier geactiveerd worden.”

“Een derde pijler is het efficiënt opschalen van multifasechemie. Daarbij komen vloeistoffen samen met vaste stoffen of gassen. Door middel van onze reactortechnologie kunnen processen vanuit het labo direct opgeschaald worden naar een piloot- of productieschaal, die de marktintroductietijd van een specifieke verbinding enorm doet afnemen.”

Productportfolio van vijf producten

Creaflow doet die chemische processen niet zelf. “Wij verkopen onze reactoren aan klanten die daar op hun beurt eindproducten mee maken. We hebben momenteel een productportfolio van vijf specifieke reactoren die de klanten gebruiken om hun processen te verduurzamen en op te schalen van labo- naar pilootfase.”

“Onze reactoren zijn heel breed inzetbaar. Naast de farma-industrie voor het aanmaken van medicijnen, vinden onze reactoren ook hun weg naar zowel de fijnchemie, zoals de productie van geur- en smaakmiddelen, als de gas-en olie bedrijven.”

https://www.youtube.com/watch?v=wQihdBY0cb0&list=PLJ0iPU1V5k4u9dISYyJpn_iiPpGy-8Cng&t=1s

Klanten over hele wereld

Die bedrijven zijn verspreid over de hele wereld. “We hebben klanten uit Australië, de Verenigde Staten, China, India en Europa. Ons succes hebben we mede te danken aan de manier waarop we onze start-up uitgebouwd hebben: tijdens de ontwikkeling van onze technologie zijn we heel snel naar de markt gegaan. Dat gaf ons waardevolle feedback waarmee we onze productontwikkeling konden bijsturen. Dit leidde recent nog tot een groot contract met een multinational die geïnteresseerd is om ons systeem verder uit te bouwen voor een specifieke toepassing.”

BlueChem kwam op juiste moment

Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de hulp van incubator BlueChem. “Koen en ik zijn begonnen in een klein bureautje bij ons moederbedrijf EcoSynth in Deinze. Toen we onze producten effectief begonnen te verkopen, hadden we logistieke ruimte nodig en zochten we een goede locatie. BlueChem kwam echt op het ideale moment. Antwerpen was eveneens de perfecte locatie, want veel van onze eindgebruikers zitten daar. Ook het incubatorverhaal stond ons enorm aan. Je hebt kruisbestuiving tussen de starters en meer gevestigde bedrijven, en met het overkoepelende bedrijventerrein BlueGate Antwerp is er de optie om Creaflow verder op te schalen.”

VLAIO cruciaal onderdeel

Ook VLAIO speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van Creaflow. “Voorafgaand aan het bestaan van Creaflow, heeft EcoSynth in samenwerking met Ajinomoto Omnichem een project opgestart met de steun van VLAIO, waardoor de eerste technologie voor schaalbare fotoreactoren ontwikkeld kon worden. Daarna is er een vervolgtraject van twee jaar opgestart voor de verdere uitbouw en verbeteringen van Creaflows fotoreactoren.”

“Ons laatste project hebben we samen met EcoSynth en Universiteit Antwerpen opgezet. In dit onderzoek hebben we de reeds ontwikkelde technologie vereenzelvigd met de elektrochemische kennis van UAntwerpen om een performantere elektrochemische reactor te bouwen. We kunnen dus spreken over drie zeer succesvolle VLAIO-projecten.”

Creaflow is nog maar net begonnen, geeft Gemoets aan. “We zijn nu aan het einde van de startbaan en staan op het punt om op te stijgen. Het grootste deel van de ontwikkelingsfase is achter de rug en we beschikken over een stevig portfolio waarmee we naar de markt kunnen. We hebben nieuwe mensen nodig om een sterk team samen te stellen.”

“Over 4 à 5 jaar willen we de eerste industriële installaties operationeel hebben. Er kunnen dan geneesmiddelen of chemicaliën op een meer duurzame manier commercieel geproduceerd worden, die na introductie op de markt de directe impact van onze technologie merkbaar maakt op de samenleving.”

Artikel met dank aan VLAIO


InOpSys-pfas

Inopsys ontwikkelt innovatieve oplossing voor het zuiveren van PFAS uit water

Antwerpse scale-up presenteert veelbelovende resultaten in aanpak van PFAS-problematiek

Inopsys, een scale-up met R&D team in team in BlueChem, de incubator voor duurzame chemie in Antwerpen, ontwikkelt een doeltreffende én duurzame techniek om PFAS te verwijderen uit water. Met steun van stad Antwerpen ontwikkelt Inopsys een oplossing die erin slaagt verontreinigd water beter te zuiveren dan de tot op heden meest toegepaste techniek op de markt.

Inopsys ontwikkelt veelbelovende techniek voor zuiveren van PFAS uit water

Na maandenlang labo-onderzoek met steun van stad Antwerpen slaagt Inopsys er in een succesvolle techniek toe te passen voor de zuivering van PFAS uit water. De resultaten van de eerste testen in het BlueChem labo zijn veelbelovend en de pilootinstallatie op de Oosterweel werf van Lantis zorgt voor een opschaling van de oplossing.

Huidige benchmark techniek PFAS-verwijdering botst op limieten

De PFAS-problematiek kreeg de voorbije maanden steeds meer aandacht van beleidsmakers en het brede publiek.

Innovatiekracht nieuwe zuiveringstechniek

De innovatiekracht ten opzichte van de benchmark Granulaire Actieve Kool (GAK) is duidelijk:

  • De oplossing van Inopsys gebruikt adsorptiematerialen die meer PFAS kunnen opnemen, ook de moeilijkst te verwijderen PFAS-stoffen.
  • De techniek resulteert in een compactere zuiveringsinstallatie.
  • Het adsorptiemateriaal is herbruikbaar/regenereerbaar, zodat het niet telkens na éénmalig gebruik verbrand moet worden. Hierdoor ontstaat er minder afval.
  • De techniek laat een hogere verwijdering toe van PFAS, en dus lagere uitgaande concentraties. Dit is positief gezien de aankomende strengere normen.
  • De combinatie van voorgaande voordelen zorgen ervoor dat de kostprijs van deze innovatie in de meeste gevallen lager is dan de tot op heden meest toegepaste techniek.

Blik op de toekomst

Inopsys biedt full-service PFAS-oplossingen aan en investeert ondertussen in de : enerzijds in hightech analytische apparatuur ter bepaling van PFAS en anderzijds in projecten ter ontwikkeling van innovatieve technologieën om PFAS af te breken. “We zijn trots op deze innovatie en hebben de ambitie om dit verder op te schalen. Inopsys wil nationaal en internationaal een oplossing op de markt brengen die een impactvolle bijdrage levert aan het aanpakken van de urgente PFAS-problematiek” aldus Steven De Laet, CEO van Inopsys.

Steun van stad Antwerpen

Inopsys heeft deze oplossing kunnen ontwikkelen met financiële steun van stad Antwerpen. Stad Antwerpen ondersteunt innovatieve startups en scale-ups. De steun van de stad moet ervoor zorgen dat bedrijven belangrijke innovaties kunnen doen die zonder de steun niet mogelijk was geweest.

De Inopsys laboratoria bevinden zich in BlueChem, een unieke incubator voor duurzame chemie in Antwerpen. BlueChem is een initiatief van essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, in samenwerking met partners stad Antwerpen, POM Antwerpen en VITO. Het succes van Inopsys is een bewijs dat deze incubator goed functioneert.

Antwerps schepen voor economie en innovatie Erica Caluwaerts: “Dat deze baanbrekende en wereldwijd relevante technologie in Antwerpen ontwikkeld wordt, is grandioos, maar uiteraard geen toeval. De stad investeert al enkele jaren sterk in het faciliteren van duurzame economische innovaties. Dit doen we met de realisatie van BlueChem maar ook door het ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen. En dat rendeert. Zo creëren we niet alleen economische groei en dus welvaart in de stad, maar benutten we ook het enorme potentieel van onze startups in de transitie naar een duurzame economie én pakken we de milieu- en klimaatuitdagingen aan.”


VIB Bar.on

Startup Bar.on haalt 1,8 miljoen euro op voor de ontwikkeling van moleculair bier

Startup Bar.on, een van de nieuwste huurders in BlueChem, haalde recent 1,8 miljoen euro op om een nieuwe technologie te ontwikkelen voor het produceren van planeetvriendelijk bier in slechts enkele seconden.

Elk bier heeft een unieke smaak en een eigen verhaal. Tevens is bierbrouwen een eeuwenoud en traditioneel proces dat in onze huidige samenleving niet meer is weg te denken.  Volgens start-up Bar.on staat de bierindustrie echter op een kantelpunt. Met het oog op de klimaatverandering en de opkomende zero waste policy, zal ook de biersector zich moeten aanpassen. Bar.on heeft de handen in elkaar geslagen met VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) om een moleculaire brouwtechnologie naar de markt te brengen. Met de nodige technologie, smaakpatronen en kraanwater kan de consument altijd en overal bier brouwen, inclusief alcoholvrij bier.

De baanbrekende moleculaire mengtechnologie van Bar.on wekte de interesse van investeerders, waardoor de starter een startkapitaal van maar liefst 1,8 miljoen euro wist te verzamelen.

Lees het originele persbericht hier: https://press.vib.be/belgian-start-up-baron-raises-18-million-euros-to-develop-newtechnology-for-producing-planet-friendly-beer-in-seconds

 


Artikel VLAIO: Biotech start-up Allegro pakt artrose aan

"Biotech start-up Allegro wil met nieuwe technologie een oplossing bieden voor artrose en meniscusletsels. Co-founder Jorg Schelfhout studeerde af als doctor in de chemie en merkte dat er weinig bedrijven zijn die commercieel regeneratieve oplossingen voor meniscusletsels aanbieden, dus doet hij het zelf. Hij kon terecht in de labo’s van incubator BlueChem. Ook VLAIO biedt de nodige ondersteuning."

Lees het volledige artikel hier: https://www.vlaio.be/nl/ondernemersverhalen/biotech-start-allegro-pakt-artrose-aan


Artikel VLAIO: Triple Helix helpt chemie-industrie verduurzamen

"Triple Helix Molecules as a Service nam als één van de eersten intrek in BlueChem. Intussen werkt de Antwerpse holding, actief in het verduurzamen en circulair maken van industrieën, volop aan zijn groeiplannen met binnenkort een eerste labo, de oprichting van drie spin-offs en eind dit jaar de eerste spadesteek voor de ontwikkeling van een PU-fabriek op het NextGen District. Ook VLAIO biedt de nodige ondersteuning."

Lees het volledige artikel hier: https://www.vlaio.be/nl/ondernemersverhalen/triple-helix-helpt-chemie-industrie-verduurzamen


Liesbet Boogaerts is de nieuwe manager van BlueChem

Liesbet Boogaerts is gestart als nieuwe manager van BlueChem, de incubator voor duurzame chemie op Blue Gate Antwerp. Ze maakt na een carrière van zo’n 20 jaar de overstap vanuit ExxonMobil, een partnerbedrijf van BlueChem, waar ze verschillende strategische functies uitoefende op zowel Belgisch, Europees als internationaal niveau. Liesbet Boogaerts neemt de fakkel over van Leentje Croes, die een nieuwe uitdaging is aangegaan bij Peace of Meat, een van de start-ups in BlueChem. Op haar eerste werkdag mocht ze meteen het nieuwe en unieke starterslabo in de incubator openen.

Liesbet Boogaerts begon haar professionele loopbaan in 2001 bij ExxonMobil, waar ze doorheen de jaren verschillende functies bekleedde in binnen- en buitenland. Tijdens haar carrière bouwde ze een sterke expertise en ruime kennis op van hoe innovaties uit de chemiesector kunnen bijdragen aan de circulaire economie en een meer duurzame wereld.

Liesbet Boogaerts, manager BlueChem: “Als eerste incubator in zijn soort is BlueChem in korte tijd uitgegroeid tot een succesverhaal. Ik kijk er erg naar uit om samen met mijn team en onze partners daaraan verder te bouwen: de werking van de incubator versterken, ambitieuze spin-offs, start-ups en scale-ups aantrekken, en BlueChem internationaal nog meer op de kaart zetten als dé hotspot voor innovatie in duurzame chemie. Met de duidelijke ambitie om vanuit BlueChem mee het verschil te maken voor het klimaat en de transitie naar een circulaire economie door doorbraaktechnologieën te lanceren, efficiëntere productieprocessen te introduceren en duurzame producten te commercialiseren.”

Barbara Veranneman, voorzitter BlueChem NV en Director International & Legal Affairs bij essenscia: “Met Liesbet Boogaerts halen we een gedreven manager in huis met brede expertise in de chemiesector en een scherpe blik op de maatschappelijke transities waaraan chemie-innovaties een cruciale bijdrage zullen leveren. Het maakt van haar de juiste vrouw op de juiste plek om de dagelijkse werking van BlueChem te leiden, mee de richting van de chemie-incubator uit te stippelen, en sterke bruggen te bouwen tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Op die manier vergroten we met BlueChem de innovatiekracht en internationale uitstraling van de chemiesector in Vlaanderen.”

Starterslabo klaar voor gebruik

Ook BlueChems unieke starterslabo opent vandaag de deuren. Hiermee komt de incubator tegemoet aan de reële noden van start-ups in duurzame chemie. Tot voor kort beschikte BlueChem enkel over instapklare of volledig op maat in te richten labo’s die verhuurd worden voor een relatief lange periode. Voor echte starters is dit vaak niet haalbaar, wegens beperkte financiële middelen en omdat ze nog onvoldoende echt labowerk hebben om het lab voltijds te benutten. Het starterslabo kan daarentegen voor korte periodes gehuurd en ook gedeeld worden met andere start-ups.

Hierdoor worden hun vaak hoge opstartkosten op een directe manier fors verlaagd. Zo kunnen ze hun beperkte middelen efficiënter inzetten, zoals voor de aankoop van meer specifiek labomateriaal en voor innovatieve onderzoeksactiviteiten. Met deze uitbreiding van het servicepakket kan BlueChem alle start-ups in duurzame chemie voortaan een optimale ondersteuning bieden. De inrichting van het starterslabo werd mogelijk gemaakt dankzij een investering van de stad Antwerpen.

Erica Caluwaerts, schepen Innovatie en Economie en lid van de Raad van Bestuur van BlueChem NV: “Met deze steun wil de stad Antwerpen een turbo zetten op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie, dé industrie van de toekomst. Dankzij het starterslabo kunnen we start-ups nog beter ondersteunen in elke fase van hun innovatieproces en zal de incubator nog meer start-ups kunnen aantrekken. Hiermee versterken we de positie van BlueChem als hotspot voor duurzame chemie in Europa.”


Steven De Laet - InOpSys

InOpSys start dochteronderneming in Bazel, Zwitserland

InOpSys NV, gevestigd in Mechelen en Antwerpen (BlueChem), zal een dochteronderneming starten in Bazel, Zwitserland, onder de naam InOpSys GmbH. Het Belgische cleantechbedrijf wil uitbreiden op Europese schaal en mikt op de Zwitserse, Duitse, Ierse en Franse markt.

Met Bazel als gunstige geografische ligging, de hooggekwalificeerde experts en de grote inzet voor een duurzame toekomst, is Zwitserland de ideale locatie voor een Europese uitbreiding. Basel Area Business & Innovation, het Zwitserse agentschap voor investerings- en innovatiebevording, ondersteunt het vestigingsproces van het groeibedrijf.

InOpSys GmbH heeft als doel om een innovatieve en duurzame industriepartner te worden voor Zwitserse chemische en farmaceutische bedrijven. Het zal bedrijven kunnen helpen om transport en verbranding van nevenstromen te vermijden door water en grondstoffen te hergebruiken.

Steven De Laet, CEO van InOpSys, kijkt tot slot ook naar uitbreiding naar andere landen, zoals Ierland, Duitsland, Scandinavische landen en zelfs Noord-Amerika, zo meldde hij eerder aan Mediaplanet.

Meer weten over InOpSys? inopsys.eu