D-CRBN

BlueChem stelt voor: D-CRBN

BlueChem stelt voor: de opwarming van de aarde is een van de zwaarste milieu-uitdagingen waar onze samenleving ooit voor heeft gestaan. D-CRBN, een spin-off van de Universiteit Antwerpen, weet dat er nood is aan verandering en creëerde daarom een innovatieve plasmareactor om CO2-moleculen te splitsen. Met behulp van plasma kan D-CRBN de CO2 splitsen en omzetten in zijn oorspronkelijke bouwstenen. Die bouwstenen kunnen daarna gebruikt worden om producten met toegevoegde waarde te creëren, zoals biobrandstoffen, polymeren en chemicaliën, om zo tot een circulaire economie te komen.

Bekijk ook:


NextGen District

Triple Helix wordt pilootfabriek op NextGen District in Antwerpse haven met Sure PUre

Onze huurder Triple Helix zal met zijn project Sure PUre een van de eerste fabrieken zijn die een plaats krijgt op NextGen District, de voormalige site van General Motors in het Antwerpse havengebied. Dat heeft het Antwerpse havenbedrijf vorige week aangekondigd bij de bekendmaking van de eerste kandidaten die zich op NextGen District willen vestigen.

NextGen District is maar liefst 88 hectare groot en moet een hotspot worden voor pioniers in circulaire economie. Op het terrein zullen ‘end-of-life-producten’ een tweede of derde leven krijgen, circulaire koolstofoplossingen onderzocht worden en experimenten met hernieuwbare energie worden uitgevoerd.

Triple Helix zal met het project Sure PUre op NextGen District een recyclagefabriek planten voor polyurethaanschuim en PET-schaaltjes, die worden omgezet in polyolen.

Meer informatie over de eerste kandidaten van NextGen District vind je hier.
Meer informatie over Triple Helix vind je hier.


Barbara Veranneman

Barbara Veranneman volgt Frank Beckx op als voorzitter van duurzame chemie-incubator BlueChem

Barbara Veranneman van essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, is aangesteld als voorzitster van de Raad van Bestuur van BlueChem NV, de incubator voor duurzame chemie in Antwerpen. Ze volgt Frank Beckx op die recent bij werkgeversfederatie Voka aan de slag is gegaan. Ook Ann Verlinden, sinds vorige maand algemeen directeur van Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen, krijgt een vaste stek in de Raad van Bestuur. Met ook nog manager Leentje Croes zetten zo drie vrouwen mee de strategische lijnen uit bij chemie-incubator BlueChem.

Van bij de oprichting van BlueChem was het voorzitterschap in handen van Frank Beckx, vanuit zijn functie als gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen. Nu hij onlangs is overgestapt naar Voka, als directeur van het kennis- en lobbycentrum van het Vlaams netwerk van ondernemingen, geeft hij de fakkel door aan de 36-jarige Barbara Veranneman. Zij is directeur Internationale Zaken en juridisch adviseur bij essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences die ook hoofdaandeelhouder is in BlueChem.

Barbara Veranneman behaalde een masterdiploma rechten aan de KU Leuven en de universiteit van Sidney, met een specialisatie in internationaal en Europees milieu- en energierecht. Ze voltooide ook een managementsopleiding aan de internationale business school INSEAD in Frankrijk. Ze startte haar carrière als advocate bij het kantoor Loyens & Loeff en is sinds 2011 aan de slag bij essenscia.

Naast haar ruime juridische expertise is Barbara Veranneman ook gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met buitenlandse handel en internationale handelsakkoorden. Op innovatievlak is ze via haar betrokkenheid bij de essenscia Octrooicel vertrouwd met de bescherming van intellectuele eigendom en de specifieke innovatienoden van start-ups en scale-ups. Samen met manager Leentje Croes (33) vormt ze zo een sterke vrouwelijke tandem voor het dagelijks bestuur van de incubator.

“Ik wil me voluit inzetten om het innovatiepotentieel van BlueChem maximaal te ontwikkelen en als internationale troefkaart uit te spelen.”

Barbara Veranneman, voorzitter BlueChem NV

Barbara Veranneman, voorzitter BlueChem NV: “BlueChem staat 1 jaar na de opening al stevig op de kaart in binnen- en buitenland als place to be voor innovaties in duurzame chemie. Het is de verdienste van mijn voorganger Frank Beckx dat deze incubator een vliegende start heeft genomen, vanuit de overtuiging dat meer innovatiekracht in de chemie zorgt voor meer duurzaamheid in onze economie en samenleving. Ik wil me voluit inzetten om op die basis verder te werken, samen met partners van het eerste uur POM Antwerpen, stad Antwerpen, VITO en Catalisti en in samenwerking met chemiebedrijven Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS en Vopak die zich van bij de start inzetten om het innovatiepotentieel van BlueChem maximaal te ontwikkelen en als internationale troefkaart uit te spelen.”

“Samen met Barbara en de voltallige Raad van Bestuur gaan we voor nog meer start-ups, meer succesvolle innovaties en meer internationale uitstraling.”

Leentje Croes, manager BlueChem NV

Leentje Croes, manager BlueChem NV: “Ik wil Frank Beckx graag bedanken voor het vertrouwen en de inspirerende samenwerking tijdens de voorbije jaren. Samen met Barbara en de voltallige Raad van Bestuur gaan we nu voor nog meer start-ups, meer succesvolle innovaties en meer internationale uitstraling. Met de uitdrukkelijke ambitie om vanuit BlueChem mee het verschil te maken voor het klimaat en de transitie naar een circulaire economie door doorbraaktechnologieën te lanceren, efficiëntere productieprocessen te introduceren en duurzame producten te commercialiseren.”

De labo’s en kantoren in de BlueChem-incubator zijn intussen al voor meer dan de helft bezet. Tien beloftevolle start-ups werken er aan de chemie en circulaire economie van de toekomst. Dat gaat van de recuperatie van waardevolle metalen uit industrieel afvalwater over de omzetting van opgevangen CO2 in een waardevolle grondstof tot de ontwikkeling van nieuwe reactoren en technologieën voor chemieprocessen met een lagere ecologische voetafdruk. Ook betere recyclagetechnieken voor kunststoffen en nieuwe eiwittoepassingen of vleesalternatieven voor een duurzamere voedselproductie staan hoog op de innovatieagenda.

De Raad van Bestuur van BlueChem heeft vandaag ook Ann Verlinden verwelkomd als nieuwe bestuurder. Zij volgt Jan Van Havenbergh op, haar voorganger als algemeen directeur van Catalisti. Ann Verlinden is burgerlijk ingenieur scheikunde met een specialisatie in milieutechnologie aan de KU Leuven. Ze behaalde haar doctoraat aan de universiteit van Leeds-Bradford, waar ze zich toelegde op poedertechnologie, en werkte eerder voor onder meer ExxonMobil Chemical en BASF Antwerpen, twee partnerbedrijven in BlueChem. Jan Van Havenbergh blijft in BlueChem actief als manager van het Moonshot-innovatieprogramma voor een klimaatvriendelijke industrie, dat gesteund wordt door de Vlaamse overheid.

“De kruisbestuiving tussen start-ups en internationale bedrijven, tussen academische kennis en industriële expertise is wat BlueChem uniek en doeltreffend maakt.”

Ann Verlinden, algemeen directeur Catalisti

Ann Verlinden, algemeen directeur Catalisti: “Er is geen betere thuisbasis dan BlueChem denkbaar voor organisaties die bezig zijn met duurzame chemie-innovaties. Van hieruit zijn we samen met universiteiten, onderzoekscentra en tal van ondernemingen een mooi verhaal aan het schrijven om met de chemiesector het voortouw te nemen in de klimaattransitie. De kruisbestuiving tussen start-ups en internationale bedrijven, tussen academische kennis en industriële expertise is wat BlueChem uniek en doeltreffend maakt.”


BlueChem 1 jaar

1 jaar BlueChem: meer dan 100 jobs, 18 bedrijven en tal van innovaties voor de chemie van de toekomst

108 jobs, 18 innovatieve start-ups en bedrijven, de thuisbasis voor de coördinatie van het Moonshot-innovatieprogramma voor een klimaatvriendelijke industrie en enkele concrete projecten voor de toepassing van doorbraaktechnologieën in industriële pilootinstallaties. Eén jaar na de opening kan BlueChem, de eerste incubator voor duurzame chemie in België, indrukwekkende cijfers en realisaties voorleggen. De beschikbare labo- en kantoorruimte is al voor ruim de helft ingevuld, maar gesprekken met nieuwe start-ups zijn volop aan de gang en het initiatief krijgt ook steeds meer internationale weerklank.

Beloftevolle start-ups en scale-ups optimaal ondersteunen om hun veelbelovende innovaties voor de duurzame chemie van de toekomst succesvol te laten doorgroeien tot op industriële schaal. Dat is de missie van chemie-incubator BlueChem, gevestigd op de ecologische bedrijvenzone Blue Gate Antwerp. Geopend in volle coronacrisis oogt het eerste werkingsjaar desondanks redelijk straf. Met 18 huurders – 10 start-ups, 6 partnerbedrijven en innovatiepartners Catalisti en VITO – overtreft de bezettingsgraad de verwachtingen.

CO2 als grondstof en efficiënte eiwitten

In maart kwamen er twee nieuwe start-ups bij. A-Maze, een rekruteringsbureau dat zich toelegt op de havenindustrie en focust op het aantrekken van medewerkers met de juiste vaardigheden voor de energie- en klimaattransitie en de circulaire economie, en D-CRBN, een spin-off van Universiteit Antwerpen die werkt aan een industrieel proces om met behulp van plasmatechnologie opgevangen CO2 om te zetten tot grondstof voor de chemiesector.

De nieuwste aanwinst, sinds 1 mei, is PUXANO. Dit jonge bedrijf gebruikt vooruitstrevende nano- en biotechnologie om eiwitonderzoek te verbeteren en te versnellen. De gepatenteerde technologie is onder meer toepasbaar bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, het gebruik van antilichamen of als katalysator om uiteenlopende productieprocessen efficiënter en duurzamer te maken.

Waterzuivering en kunststofrecyclage naar een hoger niveau

De innovatiekracht van BlueChem staat intussen op de kaart in binnen- en buitenland. Inopsys, dat afvalwater van chemie- en farmabedrijven zuivert en er waardevolle metalen als zink en palladium uit recupereert, realiseerde een kapitaalsverhoging van ruim 5 miljoen euro voor internationale expansie. Peace of Meat, een pionier in kweekvlees, werd overgenomen door het Israëlische Meatech 3D en werkt vanuit BlueChem aan de verdere commercialisering. Triple Helix heeft concrete plannen om in de Antwerpse haven een recyclagefaciliteit van de nieuwste generatie te bouwen om polyurethaan (PU) uit gebruikte matrassen of autozetels te recycleren tot isolatiemateriaal en op termijn het gebruik van polyurethaan zelfs volledig circulair te maken.

De baanbrekende technologieën van Calidris Bio, voedzame eiwitten voor diervoeder produceren op basis van hernieuwbare energie en opgevangen CO2, en Creaflow, fotochemie met revolutionaire flowreactoren die zorgen voor een lager energie- en grondstoffengebruik in chemie- en farmaproductie, wekken steeds meer interesse. IBEVE installeerde in BlueChem een unieke scanning elektronenmicroscoop voor de nauwkeurige analyse van asbestvezels en andere stofdeeltjes en Arpadis werkt in de incubator aan klimaatvriendelijke alternatieven voor grondstoffen van onder meer verven, lijmen en isolatie.

Uniek ecosysteem voor duurzame chemie

Al die innovaties, de nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra én de sterke connectie met partnerbedrijven Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS en Vopak maken van BlueChem een Europese hotspot voor duurzame chemie. Dat is ook The Financial Times opgevallen. Die gaf de stad Antwerpen de FDI Strategy Award ‘Specialism Chemicals’ en verwees daarbij expliciet naar BlueChem als extra troef. Uit het juryverslag: ‘Dankzij het sterke partnerschap tussen de academische wereld, de overheid en het bedrijfsleven wordt in Antwerpen een uniek ecosysteem in duurzame chemie opgezet.’

Het voorbije jaar verwelkomde BlueChem met SGS Belgium ook een zesde strategische partner – na BNP Paribas Fortis, Deloitte, Deloitte Legal, Port of Antwerp en SAS Institute – om start-ups bij te staan met advies op het vlak van milieu, veiligheid en gezondheid. De incubator sloot ook een samenwerkingsakkoord met essenscia’s Innovation Circle waardoor jonge ondernemers begeleid kunnen worden door een ervaren mentor. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits kende 500.000 euro exploitatiesteun toe om de starters in BlueChem de perfecte omkadering te bieden om hun kans op succes te vergroten en de stad Antwerpen geeft start-ups met het BlueChem Kickstart Fund tot 700 euro/m² financiële steun bij de inrichting van hun labo’s.

BlueChem is een initiatief van essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, de stad Antwerpen, onderzoeksorganisatie VITO en Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen. Catalisti coördineert vanuit BlueChem ook het Moonshot-programma voor klimaatinnovatie waarmee de Vlaamse overheid de komende 20 jaar 400 miljoen euro investeert in wetenschappelijk onderzoek naar vernieuwende technologieën voor een CO2-arme en koolstofcirculaire industrie. Daarbij gaat het onder meer over de opvang en het hergebruik van CO2, de elektrificatie van productieprocessen, betere recyclagetechnieken, waterstofprojecten en het gebruik van biomassa zoals hout- of landbouwafval als grondstof.

“BlueChem is op korte tijd uitgegroeid tot het middelpunt van grensverleggende chemietechnologie in Vlaanderen. Die centrale positie in de innovatieketen willen we de komende jaren verder uitbouwen.”

Leentje Croes, manager BlueChem NV

Leentje Croes, manager BlueChem NV: “De eerste verjaardag van BlueChem is er eentje met een grote strik rond. De incubator draait op volle toeren en enkele innovaties in duurzame chemie en circulaire economie staan op de drempel van hun industriële doorbraak. BlueChem is op korte tijd uitgegroeid tot het middelpunt van grensverleggende chemietechnologie in Vlaanderen. Die centrale positie in de innovatieketen willen we de komende jaren verder uitbouwen, onder meer door de complementaire samenwerking met de naburige pre-incubator BlueApp en het NextGen District in de Antwerpse haven. Dankzij die partnerschappen kunnen start-ups stapsgewijs doorgroeien: ideeën uittesten bij BlueApp, professioneel doorbreken via de gespecialiseerde accommodatie en ondersteuning bij BlueChem en industrieel opschalen in een demofabriek of pilootinstallatie in de haven.”

Geniet mee van #BlueChem1jaar

 


innovatie

BlueChem: Toplocatie voor topinnovatie (artikel Planet Future)

Innovaties in de chemiesector vragen niet enkel veel tijd en geld, maar vereisen ook veel kennis om te voldoen aan de hoge eisen op het vlak van veiligheid en de milieuregels. Gelukkig is er de nieuwe chemie-incubator BlueChem in Antwerpen. Die biedt start-ups en scale-ups een service op maat, zodat zij zich maximaal kunnen focussen op hun beloftevolle innovaties. Meer uitleg door manager Leentje Croes.

Lees hier het volledige artikel: https://nl.planet-future.be/duurzame-chemie/bluechem-toplocatie-voor-topinnovatie/#

 


A-maze

BlueChem verwelkomt A-Maze Group als nieuwe huurder

9 maart 2021 - Op 3 maart vervoegde A-Maze Group BV zich tot de BlueChem-community als huurder. De start-up is een innovatief executive search en recruitment bureau voor alle havengerelateerde industrieën dat sterk focust op de wereld van morgen en de bijbehorende kansen op het gebied van energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie. 

Nancy De Groof en Bart Seliaerts richtten A-Maze op in februari 2021, maar combineren 35 jaar aan werkervaring in de havensector. Ze kennen de ins en outs van de haven, staan in nauw contact met universiteiten en ze onderhouden contacten met belangrijke publieke stakeholders, zoals de havenautoriteiten. Samen met hun bestaande netwerk van professionals uit de sector helpen ze werkzoekenden bij de aanpak van complexe uitdagingen gedurende de jobzoektocht.

Nancy en Bart streven er niet enkel naar om werkzoekenden te koppelen aan een organisatie, maar ze willen tevens duurzame bedrijven actief promoten. Zowel mensen als de planeet een handje toesteken, dat is het doel van A-Maze.

Met het gemeenschappelijk oog op een betere wereld en de bezorgdheid om de medemens, zal de samenwerking tussen A-Maze en BlueChem gegarandeerd een succes zijn.

Meer informatie over A-Maze Group BV vind je op hun website of LinkedIn-pagina.


Triple Helix

BlueChem stelt voor: Triple Helix

BlueChem stelt voor: gedurfde innovaties in chemie zijn noodzakelijk om een circulaire economie te realiseren. En Triple Helix weet dat er nood is aan samenwerking en alternatieve vormen van financiering om circulaire producten te maken. Vanuit BlueChem brengen ze know-how, expertise, ondernemerschap en investeerders samen om nieuwe technologieën, producten en processen versneld naar de markt te brengen. Triple Helix verenigt partners in een Europees netwerk om samen materiaalkringlopen te sluiten.

Bekijk ook:


Online workshop digital marketing

Bekijk hier de Online Workshop: Practical Guidelines to start & accelerate Digital Marketing

Krijg nu toegang tot de Online Workshop

Op dinsdag 26/01 gaf Niels Van Schoorisse, Deloitte, het beste van zichzelf op onze eerste online workshop over Digital Marketing. Hij heeft de presentatie en video gedeeld zodat je deze opnieuw kan bekijken of kan doorsturen aan collega’s. We kijken alvast uit naar de volgende sessie en als u vragen heeft, twijfel niet om ons te contacteren.

Laat je gegevens achter in het onderstaande contactformulier en krijg toegang tot de workshop.

 

Dit evenement werd georganiseerd door onderstaande partners:

[contact-form-7 id="425"]

InOpSys

BlueChem stelt voor: InOpSys

BlueChem stelt voor: water is de bron van het leven. Bij InOpSys weten ze dat elke druppel telt. Daarom ontwikkelen ze mobiele installaties om afvalwater van chemie en farmabedrijven te zuiveren. Bert Bastiaens vertelt hoe vervuilende componenten worden verwijderd, maar ook waardevolle en zeldzame materialen zoals zink, fosfor en palladium worden gerecupereerd. Met hun mobiele installaties doen ze dit alles ter plaatse. Er is dus geen transport of verbranding van afvalwater meer nodig en er zijn ook geen bijhorende CO2-emissies. Op deze manier werkt InOpSys aan het sluiten van waterkringlopen en het voorkomen van waterschaarste.

Bekijk ook:


Innovation Circle

BlueChem en essenscia’s Innovation Circle sluiten samenwerkingsakkoord voor begeleiding van start-ups in duurzame chemie

18 december 2020 - De slaagkans vergroten van startende ondernemers die werken aan innovaties in duurzame chemie. Dat is de gezamenlijke ambitie van chemie-incubator BlueChem en de essenscia Innovation Circle. Beide organisaties ondertekenden daarrond vandaag een samenwerkingsakkoord. Start-ups die door een mentor van de Innovation Circle begeleid worden, kunnen voortaan een jaar lang gratis gebruik maken van een flexwerkplek in BlueChem. Dit versterkt het innovatieve ecosysteem in duurzame chemie en laat toe om beloftevolle start-ups sneller te identificeren en te laten doorgroeien.

Zowel BlueChem, de incubator voor duurzame chemie op BlueGate Antwerp, als de Innovation Circle, in 2013 opgericht binnen de schoot van sectorfederatie essenscia, zijn organisaties die focussen op de ondersteuning van innovatieve start-ups en kmo’s in de chemie en life sciences. Beide initiatieven zijn sterk gelinkt aan essenscia en in de praktijk was er al een nauwe samenwerking. Die werd vandaag geformaliseerd en verder uitgebreid.

Dankzij het akkoord wordt de ondersteuning van start-ups in duurzame chemie beter gestroomlijnd met een gespecialiseerde begeleiding van a tot z. Vanaf het prille projectidee – via mentorschap door experten van de Innovation Circle – over financiering door het essenscia Innovation Fund tot toegang tot expertise en innovatieprojecten via Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen. In chemie-incubator BlueChem kunnen start-ups zich vestigen en vinden ze accommodatie en dienstverlening op maat.

Frank Beckx, voorzitter BlueChem en gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Deze hechte samenwerking tussen BlueChem en de Innovation Circle versterkt het innovatieve ecosysteem in duurzame chemie. Door de krachten te bundelen zorgen we voor een kruisbestuiving van expertise en creatieve ideeën. Dit helpt in de eerste plaats onze start-ups vooruit, maar dit brengt in het algemeen ook meer innovatiekracht naar de chemiesector.”

François Cornelis, voorzitter Innovation Circle: “Vandaag maken we de cirkel rond. InOpSys was de eerste start-up die begeleiding kreeg van de Innovation Circle en het was ook een van de eerste ondernemingen die onderdak vond in BlueChem. Met dit akkoord zorgen we ervoor dat die doorstroming van veelbelovende start-ups in de toekomst nog vloeiender en systematischer kan verlopen. Dit is een duurzame connectie, voor meer duurzame chemie.”
BlueChem en de Innovation Circle zullen op regelmatige basis kennis en contacten uitwisselen om ambitieuze start-ups en kansrijke innovaties sneller te kunnen detecteren en begeleiden. De Innovation Circle krijgt ook een vaste stek in de adviesraad van BlueChem. Start-ups die door een mentor van de Innovation Circle worden begeleid, kunnen BlueChem bovendien als uitvalsbasis gebruiken. Ze mogen een jaar lang gratis gebruik maken van een flexplek waardoor ze kunnen werken in de nabijheid van andere start-ups binnen een netwerk van kennispartners en internationale chemiebedrijven.

Over BlueChem

BlueChem is de eerste incubator in Vlaanderen, en een van de weinige in Europa, die zich specifiek toespitst op duurzame chemie. Het is een unieke samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen met de ambitie om beloftevolle innovaties van startende en jonge bedrijven actief in duurzame chemie en circulaire economie te helpen doorgroeien tot op industriële schaal om zo de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen verder te versterken.
BlueChem is een initiatief van essenscia, POM Antwerpen, stad Antwerpen, VITO en Catalisti. BlueChem kan rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid via het Hermesfonds (868.397 euro) en op Europese steun via EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (3,47 miljoen euro). De stad Antwerpen steunt jonge ondernemers met het BlueChem Kickstart Fund dat financiële ondersteuning biedt bij de labo-inrichting. Vlaams minister Hilde Crevits heeft BlueChem 500.000 euro exploitatiesteun toegekend voor een optimale begeleiding van de start-ups.

Over Innovation Circle

De Innovation Circle is een non-profit organisatie waarbij 13 vooraanstaande captains of industry in samenwerking met Deloitte gratis begeleiding en mentoring bieden aan start-ups in chemie en life sciences. De Innovation Circle werd in 2013 opgericht, op initiatief van essenscia en François Cornelis, en heeft intussen al een honderdtal innovatieprojecten en start-ups begeleid, waaronder succesvolle initiatieven zoals Aloxy, InOpSys, Qpinch, Rombit, enzovoort. Dossiers met potentieel krijgen na een gunstige beoordeling een mentor uit de Innovation Circle aangeduid die de startende ondernemers helpt bij elke stap in de ontwikkeling van hun bedrijfsmodel: van business plan tot financiering, van netwerking tot klantenwerving.

Meer info

Gert Verreth
Head of Communication & woordvoerder essenscia
0477 46 42 27
[email protected]

Edith Coune
Secretary General Innovation Circle
0475 90 15 10
[email protected]