Duurzame chemie

De wetenschappelijke innovatiekracht van de chemiesector is essentieel voor de duurzame ontwikkeling van onze planeet. BlueChem onderstreept het geloof in duurzame chemie als dé industrie van de 21ste eeuw en de gangmaker van een circulaire economie. Bovendien levert de chemie cruciale innovaties en producten voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging.

Voorbeelden? Performante batterijen voor meer energie-efficiëntie, lichtgewichtmaterialen zodat auto’s en vliegtuigen minder brandstof verbruiken, hoogwaardige isolatiematerialen voor energiezuinige gebouwen en huishoudelijke apparaten, geavanceerde onderdelen voor zonnepanelen en windturbines, de expertise voor de uitbouw van een waterstofeconomie, enzovoort.

Duurzame chemie is een van de vijf sleutelsectoren die de Vlaamse regering naar voren schuift in haar economische toekomstvisie.

BlueChem richt zich specifiek op innovaties in duurzame chemie. De projecten in BlueChem focussen op vier thema’s die overeenstemmen met de strategische doelen van Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen.

  • Biogebaseerde waardeketens
  • Procesintensificatie en -transformatie
  • Circulariteit en grondstof efficiëntie
  • Geavanceerde, duurzame producten

Meer concreet gaat het over het omzetten van afval en CO2 in herbruikbare chemicaliën, industriële toepassingen voor bio-gebaseerde materialen zoals suikerbieten of houtafval, producten beter herbruikbaar en recycleerbaar maken binnen een circulaire economie en productieprocessen heruitvinden om meer te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder afval.

Kortom, de chemie als bron van oplossingen voor een betere, schonere en duurzamere toekomst met respect voor ieders levenskwaliteit.

De omschakeling naar een meer duurzame chemie is volop aan de gang. BlueChem moet daarvan de locomotief worden en innovaties versnellen.

BlueChem moet de aanzet geven tot lead innovations waarmee de Vlaamse chemie de rest van de wereld op weg zet naar een duurzamere samenleving en circulaire economie. Dit versterkt de internationale aantrekkingskracht van de Vlaamse chemiesector wat tot nieuwe investeringen kan leiden. BlueChem is dus een extra troef om de chemie-industrie in Vlaanderen op lange termijn te verankeren en klaar te maken voor de toekomst.

De chemie en life sciences is met 60.000 directe en 150.000 indirecte arbeidsplaatsen een van de belangrijkste industrietakken van Vlaanderen. De sector is goed voor een derde van de toegevoegde waarde, een derde van de export en bijna de helft van alle industriële uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen.

De chemische industrie is de motor van de Antwerpse haven en van de Vlaamse economie.

Vlaanderen is naar omzet per inwoner trouwens wereldkampioen in chemie en kunststoffen. Acht van de tien grootste chemiebedrijven ter wereld hebben dan ook een productievestiging in de Vlaamse regio.

Lees meer over bijdrage van de chemie aan de Sustainable Development Goals in het duurzaamheidsrapport van de sector: www.essensciaforsustainability.be