EFRO-info

BlueChem, de incubator voor duurzame chemie, kan rekenen op de steun van de Europese overheid. Europa investeert via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 3.473.589 euro.

De missie van BlueChem is om innovatieprojecten in de duurzame chemie de grootst mogelijke kans op slagen bieden. De incubator is een unieke publiek-private samenwerking die open innovatie wil stimuleren en ondernemerschap bevorderen.

BlueChem opent in 2020 op de terreinen van Blue Gate Antwerp. De incubator moet de sterk uitgebouwde chemiesector in Vlaanderen verder verduurzamen en klaar maken voor de toekomst.