BlueChem is dé hotspot voor duurzame chemie in Vlaanderen. Binnen de incubator huist een uniek ecosysteem van starters, KMO’s, kennisinstellingen en enkele grote wereldspelers.

Air Liquide is marktleider in gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg. Veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en service zijn de pijlers van de commerciële samenwerking. 1200 medewerkers in de Benelux spannen zich dagelijks in om de klanten tevreden te stellen. Air Liquide is optimaal georganiseerd om snel aan de verwachtingen van haar klanten te kunnen voldoen.
www.industrie.airliquide-benelux.com/belgie-nederland

Allegro is een nieuw soort life sciences bedrijf, dat baanbrekende producten ontwerpt, ontwikkelt en commercialiseert op het vlak van biotech, nanotech en medtech. De startup is gespecialiseerd in baanbrekende biomedische nanotechnologie voor de kwalitatieve verruiming van het leven.
allegro.bio

Alumichem levert oplossingen en diensten voor waterbehandeling en waterbeheer. Het bedrijf helpt organisaties en gemeenten te beantwoorden aan strenge normen en helpt recyclage-initiatieven te verbeteren. Met meer dan 40 jaar ervaring in de industrie en een gevestigd en breed internationaal netwerk van ervaren medewerkers en partners kan Alumichem steunen op een solide expertise in chemie, apparatuur en advies. Alumichem heeft zijn hoofdkantoor in Denemarken met vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Ghana. Het bedrijf is een toonaangevende Scandinavische producent van hoogwaardige functionele aluminaten en chemische producten en bedient klanten over de hele wereld.
www.alumichem.com

De innovatieve waterzuiveringstechnologie van de Britse start-up Aquature gebruikt hernieuwbare energie en een bio-elektrolysetechniek waarbij microben worden ingezet om het water te zuiveren. In dit proces ontstaan waterstof en andere chemische stoffen als bijproduct, en wordt er CO2 uit het afvalwater verwijderd. Deze CO2 kan opgevangen en hergebruikt worden als grondstof voor onder andere synthetische brandstoffen.
aquature.co.uk

Bar.on wil een impact hebben op de drankenindustrie en met de moleculaire mengtechnologie de toekomst van de industrie nieuwe vorm geven. De startup creëert elk type bier in een factie van seconden. Er is geen gisting meer nodig. Geavanceerde mixrecepten recreëren bier op moleculair niveau, met uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Bier zoals je het kent, maar dan anders gemaakt. Personaliseer tegelijkertijd je eigen bier. Wil je een triple die niet te sterk is? Komt in orde.
baron.bar

Meer dan 50 jaar geleden vestigde BASF zich in de haven van Antwerpen. De site groeide intussen uit tot het grootste geïntegreerde productiecentrum in België en het op een na grootste van de BASF-groep wereldwijd. Op de site werken zo’n 3000 medewerkers en staan een vijftigtal productie-installaties. Het productenpalet van BASF Antwerpen omvat basischemie en gespecialiseerde chemicaliën, kunststoffen en voorproducten, veredelingsproducten en anorganica. De producten van BASF Antwerpen worden verder ingezet in nagenoeg alle verwerkende sectoren, zoals de auto-industrie, de bouwsector, productie van papier, lederwaren en sportartikelen, alsook de textiel, voeding- en farmaceutische sectoren. Daarbij streeft BASF er al sinds haar pioniersjaren in Antwerpen naar om de balans te vinden tussen economische, ecologische en sociale behoeften van de samenleving.
www.basf.be/antwerpen

Borealis is een toonaangevende leverancier van geavanceerde en duurzame oplossingen op het gebied van polyolefinen (voornamelijk plastic granulaat in de vorm van pellets)en basischemicaliën. Gedreven door haar ambitie om te blijven ontdekken en met een passie om waarde te creëren door innovatie, ontwikkelt Borealis oplossingen om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Het bedrijf is met verschillende initiatieven betrokken bij de circulaire economie van kunststoffen en heeft een voortrekkersrol op zich genomen bij de oplossing van het probleem van kunststofafval en bij recycling. Borealis is actief in meer dan 120 landen en het hoofdkantoor is gevestigd in Wenen, Oostenrijk. Het grootste deel van de productie van Borealis bevindt zich in Europa, met drie overzeese productiefaciliteiten in de Verenigde Staten en één in Brazilië.
www.borealisgroup.com

Calidris Bio maakt gebruik van fermentatietechnologie om een hoogwaardige, voedzame en betaalbaar eiwitbron te produceren met een lage ecologische voetafdruk. De technologie maakt maximaal gebruik van hernieuwbare grondstoffen en heeft een minimale impact op landgebruik of mariene ecosystemen. De missie is in eerste instantie om een alternatief te bieden voor soja en vismeel naar dierlijke productie toe. Calidris Bio onderzoekt tevens wat nodig is om datzelfde eiwit in een latere fase te gebruiken voor menselijke voeding.
www.calidrisbio.com

Carboganic is dé bron van kennis op het gebied van biocarbon compounding concentrates. Wij maken biocarbon geschikt voor compounding van thermoplasten d.m.v. agglomereren, formuleren en functionaliseren. Dit resulteert in geëngineerde biocarbon masterbatches, op maat voor uw toepassingen. Wij maken de meest slimme en direct inzetbare recepten voor compounders en producenten van kunststoffen.
Carboganic heeft daarnaast een core expertise in FGF 3D printen, die we voorzien van volledig geëngineerde printbare compounds.
Met onze kennis voorzien wij u van het optimale antwoord in decarboniserende, footprint verlagende polymeeroplossingen, zonder dat u hoeft in te leveren op prijs, beschikbaarheid en kwaliteit. Zo draagt u sterk bij aan de verwijdering en vermijding van fossiele CO2.
www.carboganic.eu

Catalisti is de speerpuntcluster voor de chemie- en kunststofsector in Vlaanderen. Door de krachten van bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen te bundelen, stimuleert Catalisti innovatie in de sector. Via concrete projecten en partnerschappen transformeert het bedrijf innovatie in business. Doel is om de Vlaamse chemie- en kunststofsector te verankeren, nog competitiever te maken, en haar internationale bereik te vergroten. Zo biedt Catalisti bedrijven doorheen de waardeketen, van globale spelers tot lokale kmo’s, een innovatieve boost.
Vanuit BlueChem regisseert Catalisti ook Moonshot, het innovatieprogramma van de Vlaamse overheid dat bedrijven helpt om hun CO2-uitstoot te verminderen.
www.catalisti.be

Creaflow ontwerpt en vermarkt innovatieve reactoren voor de fijnchemie en farmaceutische industrie. Die reactoren zijn gebaseerd op de gepatenteerde COSTATM technologie en openen nieuwe mogelijkheden in schaalbare flowchemie, specifiek voor multifase processen en het gebruik van alternatieve activeringsmethodes zoals zichtbaar licht. Bovendien kunnen de reactoren vlot aangepast worden waardoor de chemie steeds onder de meest optimale condities kan worden uitgevoerd.
www.creaflow.be

D-CRBN is een spin-offbedrijf van de Universiteit Antwerpen en heeft een technologie ontwikkeld die de conversie van CO2 mogelijk maakt. Dat innovatieve proces maakt gebruik van plasma om CO2-moleculen te splitsen in hun oorspronkelijke bouwstenen. Die bouwstenen kunnen hergebruikt worden om waardevolle producten te creëren, zoals biobrandstoffen, chemicaliën of polymeren om uiteindelijk te komen tot een circulaire en meer duurzame economie.
www.d-crbn.com

ExxonMobil is een van de grootste beursgenoteerde internationale olie- en gasbedrijven ter wereld. Om te voldoen aan de stijgende wereldvraag naar energie, gebruikt de organisatie technologie en innovatie. ExxonMobil heeft een toonaangevende voorraad van energiebronnen en is een van de grootste geïntegreerde raffinadeurs, verkopers van petroleumproducten en fabrikanten van chemische producten ter wereld. In de Benelux houdt het bedrijf zich bezig met raffinage en marketing van olieproducten en de productie en marketing van uit oliefracties gewonnen grondstoffen voor de chemische industrie.
www.exxonmobil.be

Fairbrics is een bedrijf met een visie om klimaatverandering tegen te gaan door technologieën te creëren die koolstof uit de atmosfeer verwijderen en oplossingen te ontwikkelen die een circulaire economie bevorderen.
Het eerste product is een baanbrekende technologie die afval-CO2 omzet in polyester met behulp van moleculaire chemie. Deze technologie vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verlaagt de koolstofvoetafdruk van de polyesterproductie. De polyester van Fairbrics heeft een minimale impact op het milieu en we zijn bezig om het koolstofneutraal en volledig duurzaam te maken.
fairbrics.co

Flyblast ontwikkelt recombinante eiwitten en groeifactoren voor celcultuur vanuit insecten, meer bepaalde de zwarte wapenvlieg (Hermetia illucens “BSF”).
flyblast.bio

IBEVE is een expertisebureau met dienstverlening op vlak van veiligheid, duurzaamheid en milieu en beschikt onder andere over een erkend asbestlabo. IBEVE maakt deel uit van de Groep IDEWE waarbinnen het samen met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk volop werkt aan de bevordering van het welzijn van werknemers en vrijwaring van de omgeving. Binnen de Groep IDEWE wordt volop ingezet op innovatie en via de KIR (Kennis, Informatie en Research)-afdeling worden nieuwe instrumenten ontwikkeld binnen de sector Welzijn op het werk.
www.ibeve.be

International Drone and Floorcheck Services (IDAFS) inspecteert installaties in de petrochemie visueel en thermisch door middel van drones. Verder detecteert de start-up asbest met een multi-spectraal camera en ontwikkelt het gecombineerde sensoren voor methaandetectie op basis van lasers, Optimal Glass Imaging (OGI) camera’s en sniffers.
www.industrialdroneservices.eu

INEOS is een toonaangevende producent van petrochemicaliën, fijnchemicaliën en olieproducten. In 20 jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler met een productienetwerk van 183 productievestigingen verspreid over 26 landen. Haar producten zijn nagenoeg overal aanwezig en bepalend voor de levensstandaard van vandaag: in kunststoffen, textiel, medicijnen, auto- en bouwtoepassingen, mobiele toestellen,… Reeds meer dan 10 jaar maakt open innovatie integraal deel uit van het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid van INEOS, met een focus op klimaat- en energieoplossingen.
Vanuit Zwijndrecht bouwde INEOS haar positie in België uit met 9 productievestigingen en R&D-centra in Antwerpen, Jemeppe en Neder-Over-Heembeek. Vandaag telt de organisatie er 2500 medewerkers. Begin 2019 kondigde INEOS een mega-investering aan in Antwerpen: de bouw van een ethaan- en propaaninstallatie voor het maken van ethyleen en propyleen. Het is de grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 20 jaar. De ethaaninstallatie zal de meest energie-efficiënte zijn in Europa dankzij het gebruik van de nieuwste technologieën.
www.ineos.com

Inopsys NV ontwikkelt, bouwt en opereert innovatieve on-site, flexibele, modulaire en mobiele units voor de behandeling van chemische en farmaceutische nevenstromen.  Doel is om de klanten een duurzaam alternatief te bieden voor transport en verbranding van hun afvalstromen. Verwijdering van actieve farmaceutische componenten uit afvalwater is een specialiteit. Inopsys biedt oplossingen waarbij de creatie van zuiver water en de recuperatie van waardevolle componenten (metalen, solventen, …) mogelijk is. Tevens helpt de organisatie klanten in chemie en farmacie bij de implementatie van een circulaire economie.
www.inopsys.eu

Labconsort heeft als doel de integratie van duurzaamheid te bevorderen in de chemische industrie. Dit doen ze enerzijds door bemiddeling bij de aankoop en wederverkoop van gebruikte labo-apparatuur. Anderzijds biedt de groep duurzame trainingen, diensten en reagentia aan die de operationele efficiëntie en circulariteit verhogen.
www.labconsort.com

Triple Helix ontwikkelt en vermarkt via haar partners reeds 15 jaar vernieuwende technologieën. Doorheen de jaren werd de volledige activiteitencirkel van fundamentele chemie tot applicaties in de eindmarkten doorlopen. Dat gebeurde steeds met een groeiende aandacht voor duurzaamheid en een meer circulaire economie. Naast eigen innovaties zal Triple Helix innovatiecellen, uitvinders en consortia helpen om tot duurzame en economisch rendabele resultaten te komen. Voor investeerders biedt het bedrijf de juiste deals alsook sectorkennis en een sterk managementteam om rendement en impact te garanderen.
www.triplehelixgroup.com

TripleW zet voedselafval via fermentatie om in melkzuur. Het melkzuur kan worden gebruikt als grondstof om bioplastics te maken voor bijvoorbeeld huishoudelijke producten.
www.triplew.co

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Het doel? De transitie versnellen naar een duurzame wereld. VITO biedt een uitgebreide portfolio aan wetenschappelijke dienstverlening op basis waarvan industrie en overheid hun beleid kunnen bepalen.
www.vito.be

Vopak is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk, chemicaliën en gassen. Het bedrijf heeft een strategisch netwerk van meer dan 60 tankterminals wereldwijd waarvan 3 terminals in het hart van de Antwerpse petrochemische cluster, goed voor bijna 850.000 cbm aan opslagcapaciteit. Vopak wil efficiënte supplychainoplossingen aanreiken voor de petrochemische industrie.
Daarnaast wil de organisatie een actieve rol spelen in de energietransitie en ontwikkelt daartoe initiatieven rond Carbon Capturing Utilization and Storage (CCUS), het uitbouwen van Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) concepten en onderzoekt de haalbaarheid van blauwe en groene waterstof projecten.
www.vopak.com