Uniek netwerk

BlueChem is het kloppend hart van een uniek zakelijk netwerk en innovatief ecosysteem met een duidelijke focus op open innovatie in duurzame chemie.

BlueChem is sterk ingebed in een kenniscluster van onderzoek en ontwikkeling in duurzame chemie. De incubator opereert binnen het netwerk van speerpuntcluster Catalisti, het innovatieplatform voor chemie en kunststoffen met steun van de Vlaamse overheid. Dit garandeert een directe connectie met alle vijf Vlaamse universiteiten en gereputeerde onderzoekscentra zoals VITO, Centexbel en de Bio Base Europe Pilot Plant. Ook de nabijheid van Blue_App, een initiatief van Universiteit Antwerpen om alle onderzoeksprojecten rond duurzame chemie onder een dak te groeperen, versterkt de onderlinge kennisuitwisseling en innovatiekracht.

Een grote troef van BlueChem is de centrale positie binnen een internationaal businessnetwerk in de grootste en meest diverse chemiecluster van Europa waar twaalf van de vijftien grootste chemiebedrijven ter wereld een productievestiging hebben. Meer dan honderd chemiebedrijven en ondernemingen uit aanverwante sectoren zijn als innovatiepartners rechtstreeks betrokken bij de speerpuntcluster Catalisti. Heel wat chemie- en kunststofbedrijven hebben in Vlaanderen ook belangrijke R&D-centra uitgebouwd.

Dankzij dit unieke en onderling sterk verweven netwerk kan BlueChem uitgroeien tot een wereldwijde referentie als broedplaats voor baanbrekende innovaties in duurzame chemie. BlueChem moet een internationaal uithangbord worden voor vooruitstrevende Research & Development (R&D) waar onderzoeksprojecten van start-ups, spin-offs, kleine en grote ondernemingen kunnen groeien tot ze rijp zijn voor industriële productie.

BlueChem wil een ecosysteem opbouwen dat open innovatie stimuleert en aanmoedigt:

  • Tussen grote bedrijven, kmo’s, groeibedrijven en starters
  • Tussen privésector, overheid en academische wereld
  • Tussen alle schakels in de waardeketen: van basischemie tot kunststoffen, farma en biotech