Wat is BlueChem?

Beloftevolle start-ups en ambitieuze groeibedrijven uit binnen- en buitenland helpen om duurzame innovaties voor de chemie van de toekomst te laten doorgroeien tot op industriële schaal. Dat is de doelstelling van BlueChem, de eerste incubator in België die zich specifiek toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie, zoals de valorisatie van afval- en nevenstromen, procesoptimalisatie en de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën en duurzame producten.

BlueChem is een unieke samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen met de gezamenlijke ambitie om de toekomst van de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen te garanderen en versterken.

BlueChem opende in mei 2020 de deuren op het klimaatneutrale bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, in het hart van een van de grootste chemieclusters in de wereld. Toch is het in de chemiesector niet evident om veelbelovende innovaties om te zetten in nieuwe ondernemingen. Het kost veel tijd, durf en geld om van een labosetting naar een industriële productieschaal te gaan.

BlueChem biedt hier een antwoord op via aangepaste infrastructuur, dienstverlening op maat met financiële ondersteuning en directe toegang tot kennis en expertise binnen een uitgebreid netwerk van internationale chemiebedrijven, gerenommeerde onderzoekscentra en de vijf Vlaamse universiteiten.

BlueChem is de juiste accommodatie op de juiste plaats om baanbrekende ideeën, met een sterke focus op duurzaamheid en de circulaire economie, te laten groeien van labo-experiment tot nieuwe chemiebedrijven.

De incubator biedt een mix van volledig uitgeruste en vrij in te richten labo’s, individuele kantoren en flexplekken waar zowel starters, kmo’s, grote ondernemingen, onderzoekscentra en kennisinstellingen terecht kunnen. Ook Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, zal een actieve rol opnemen in BlueChem om kansrijke innovatieprojecten te detecteren, op te starten en te begeleiden.

BlueChem is een project van circa 11 miljoen euro en kan rekenen op de steun van de Europese en Vlaamse overheid. Europa investeert via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ruim 3,4 miljoen euro. Vlaanderen past via het Hermesfonds 868.397 euro bij. De stad Antwerpen investeert 4 miljoen euro.