Wat is BlueChem?

BlueChem is de eerste incubator voor duurzame chemie in België én de ideale locatie voor start-ups en scale-ups om te groeien en te innoveren.

Deze unieke publiek-private samenwerking brengt industrie, academici en de overheid samen met de gemeenschappelijke ambitie om start-ups en groeibedrijven te helpen groeien op industriële schaal. Open innovatie en de onderlinge expertise-uitwisseling maken BlueChem de place to be voor vooruitstrevende innovaties, ontwikkeling en baanbrekend onderzoek.

BlueChem opende in mei 2020 de deuren op het eco-effectieve bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, in het hart van een van de grootste chemieclusters in de wereld. BlueChem boost beloftevolle innovaties om de chemie van de toekomst te creëren.

Toch is het in de chemiesector niet evident om veelbelovende innovaties om te zetten in nieuwe ondernemingen. Het kost veel tijd, durf en geld om van een labosetting naar een industriële productieschaal te gaan.

BlueChem is de juiste accommodatie op de juiste plaats om baanbrekende ideeën, met een sterke focus op duurzaamheid en de circulaire economie, te laten groeien van labo-experiment tot nieuwe chemiebedrijven.

De incubator biedt een mix van volledig uitgeruste en vrij in te richten labo’s, private kantoren en flexibele werkplekken waar zowel starters, kmo’s, grote ondernemingen, onderzoekscentra en kennisinstellingen terecht kunnen. Ook Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, neemt een actieve rol op in BlueChem om veelbelovende innovatieprojecten te detecteren, op te starten en te begeleiden.

BlueChem is een project van circa 11 miljoen euro en kan rekenen op de steun van de Europese en Vlaamse overheid. Europa investeert via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ruim 3,4 miljoen euro. Vlaanderen past via het Hermesfonds 868.397 euro bij. De stad Antwerpen investeert 4 miljoen euro.