Chemie van de toekomst

De omschakeling naar een meer duurzame chemie is volop aan de gang. BlueChem moet daarvan de locomotief worden en innovaties versnellen.

BlueChem richt zich op innovaties in duurzame chemie. Meer specifiek zullen de projecten in BlueChem focussen op vier thema’s:

  • de valorisatie van afval- en nevenstromen
  • procesoptimalisatie
  • de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën
  • de ontwikkeling van duurzame producten

Dit stemt overeen met de strategische doelen van Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen.

Meer concreet gaat het over het omzetten van afval en CO2 in herbruikbare chemicaliën, industriële toepassingen voor bio-gebaseerde materialen zoals suikerbieten of houtafval, producten beter herbruikbaar en recycleerbaar maken binnen een circulaire economie en productieprocessen heruitvinden om meer te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder afval.

Kortom, de chemie als bron van oplossingen voor een betere, schonere en duurzamere toekomst met respect voor ieders levenskwaliteit.