Projectpartners

BlueChem is een voorbeeld van open innovatie tussen grote bedrijven, kmo’s en beloftevolle starters, overheidsorganisaties en kennispartners zoals universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra.

BlueChem is een unieke publiek-private samenwerking, waarbij de privésector de helft van de investering voor haar rekening neemt. De private partners zijn Bopro Sustainable Investments (BSI), DEME Environmental Contractors (DEC) en essenscia. De overheidspartners zijn AG Vespa, PMV, POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen, Stad Antwerpen en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

BlueChem nv staat in voor de exploitatie en de dagelijkse werking van de incubator. Projectpartners zijn essenscia, POM Antwerpen, Stad Antwerpen en VITO.

BlueChem Building nv staat in voor de bouw van de incubator. Projectpartners zijn Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen (AG Vespa), Bopro Sustainable Investments (BSI), DEME Environmental Contractors (DEC) en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

essenscia vlaanderen groepeert als sectorfederatie zowat 450 bedrijven actief in chemie, kunststoffen, farma en biotechnologie. Met meer dan 60.000 directe en 100.000 indirecte arbeidsplaatsen is dit een van de belangrijkste industrietakken van het land, goed voor een derde van de toegevoegde waarde, een derde van de export en bijna de helft van alle industriële uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen.
www.essenscia.be

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen heeft als missie het economisch weefsel in de provincie te versterken en doet dit door duurzame bedrijventerreinen en -infrastructuur te ontwikkelen, doelgericht te werken op impulsen voor speerpuntsectoren zoals chemie en de provincie als dé investeringsregio te promoten.
www.pomantwerpen.be

Stad Antwerpen is de grootste stad en de economische motor van Vlaanderen. De industrie, met de Antwerpse chemiecluster voorop, is hiervan een sterke pijler. Antwerpen heeft een strategische ligging op het snijpunt van belangrijke verkeers- en handelsstromen en de Antwerpse haven is de tweede grootste van Europa. Antwerpen is een voortrekker in het Nieuw Industrieel Beleid van Vlaanderen. De nadruk ligt op onder meer duurzame chemie, slimme logistiek en de creatieve economie.
www.ondernemeninantwerpen.be

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Het doel? De transitie versnellen naar een duurzame wereld. VITO biedt een uitgebreide portfolio aan wetenschappelijke dienstverlening op basis waarvan industrie en overheid hun beleid kunnen bepalen.
vito.be/nl

AG VESPA is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten in Antwerpen. Als expert en publieke ondernemer werkt de organisatie aan een leefbare en aantrekkelijke stad door toonaangevende vastgoed-, bouw- en stadsprojecten te realiseren. Duurzaamheid en sterke architectuur zijn daarbij grote aandachtspunten.
www.agvespa.be

Bopro Sustainable Investments (BSI) is een onderdeel van Bopro, een onafhankelijke groep die een totaalpakket van geïntegreerde vastgoeddiensten aanbiedt voor gebouwencomplexen in stedelijke omgevingen. Bopro intervenieert op alle niveaus van het vastgoedgebeuren zowel bij acquisitie, bouw als renovatie. Daarbij streeft de onderneming steeds naar de optimale balans tussen economische, sociale en ecologische aspecten.
www.bopro.be

DEME Environmental Contractors (DEC) is de milieudochter van de DEME-groep. DEC is een internationale specialist in milieuprojecten die zich onder meer bezighoudt met bodemsanering en grondwaterzuivering, recyclagetechnieken en de herontwikkeling van brownfieldterreinen zoals de site van Blue Gate Antwerp.
www.deme-group.com/dec/

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.
www.pmv.eu